Brieven

Het ongeluk bij Grave

Beveilig onze stuwen met caissons

illustraties Cyprian Koscielniak

Onlangs is een schip dwars door de stuw bij Grave gevaren. De desastreuze gevolgen voor binnenvaart, woonbootbewoners en pleziervaart tonen dat de beveiliging van stuwen en brugpijlers ver achter is gebleven bij de groei van de binnenvaart en het tonnage van schepen. Die toename was voorzien, maar beveiliging van brugpijlers en stuwen bleef uit. Hoelang de reparatie van de stuw gaat duren is nog onduidelijk; weken of maanden. De aanvaring van de spoorbrug over de Eems (dec. 2015) is een soortgelijk ongeluk. Daardoor is waarschijnlijk jaren geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Bremen.

De achterstand in beveiliging kan snel ingelopen worden met betonnen caissons. Die kunnen afgezonken worden voor pijlers en stuwen. Gestroomlijnde caissons absorberen de schok van een aanvaring en leiden het vaartuig uit ramkoers. Een stuw kan beschermd worden door een rij caissons die net boven het gewenste waterpeil uitsteken, met tussenruimten die geen schip doorlaten. Het beveiligen van brugpijlers met caissons is zo eenvoudig dat deze klus geklaard zou kunnen worden nog voor de stuw is gerepareerd; simpel, snel en goedkoop. Elk jaar wordt er wel ergens een brug tijdelijk gesloten na een aanvaring.

Caissons voor brugpijlers en stuwen bieden ook bescherming tegen boomstammen die met hoogwater de rivier af komen drijven.