Rechtbank

Maritieme bevoegdheid

De rechtbank Rotterdam behandelt sinds 1 januari alle scheepvaartzaken in Nederland. Dit verbetert volgens Justitie de kwaliteit van de rechtspraak en de efficiëntie van de rechtsgang. De bevoegdheid is het gevolg van de nabijheid van de haven en een wetswijziging. Die wijziging geeft uiting ‘aan een in gerechtelijke kringen en ook daarbuiten bestaande wens’.