‘Opgeheven vinger-logo isbeledigend en onzedig’

Is een opgestoken middelvinger beledigend en in strijd met de goede zeden? Ivan Daza begrijpt er niets van. Onlangs probeerde deze Zweedse ondernemer een logo met een handje als merk te registreren. Echter, het Zweedse merkenbureau weigerde de registratie omdat de middelvinger in strijd met de openbare orde en goede zeden zou zijn. Maar volgens Daza is de opgeheven middelvinger tegenwoordig gewoon een manier om je onvrede te uiten en niet meer dan dat. Door zijn registratie te weigeren beperkt het merkenbureau mijn vrijheid van meningsuiting, aldus Daza, die beroep heeft aangetekend. De kans lijkt groot dat het merk hier in de Benelux gewoon geaccepteerd zou zijn. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom speelt niet graag voor zedenmeester. Het enige beeldmerk dat hier ooit werd geweigerd wegens strijd met de goede zeden is een logo van een kabouter die, met op zijn arm een swastika, de Hitler-groet brengt. Maar dit soort opgeheven vingers laat ons merkenbureau doorgaans gewoon door. Mocht Daza in Zweden overigens in beroep toch aan het langste eind trekken, dan wacht hem zonder twijfel een volgend probleem. Zijn logo lijkt dermate veel op de wereldbekende ‘like’-duim van Facebook, dat het welhaast uitgesloten is dat Facebook zo’n merkregistratie toestaat.