Leegstand

Winkeletage wordt huis

De gemeente Amsterdam gaat vanaf februari subsidie uitkeren voor het realiseren van woningen in de nu nog vele leegstaande etages boven winkels. De regeling gaat op voor het realiseren van woningen met eigen voorzieningen en een eigen toegang vanaf de straat. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro en kan voor woningen in heel Amsterdam worden aangevraagd.