Ingezonden brieven van donderdag 12 januari 2017

wil op meerdere partijen stemmen, zodat hij de hele coalitie kan belonen. deelt de statistieken over huis-tuin-en-keuken-ongelukken. Bang voor terreur? Let liever op uw broodrooster. En , hoogleraar letterkunde, protesteert tegen de collega die het waagde over „zwakke broeders in de alfa- en gammahoek” te spreken. Een selectie uit de ingezonden brieven van donderdag.

Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP


Zo maak je Trump nog doller

Wederom berichtte NRC over een tweet van Donald Trump. Dit keer zou hij getwitterd hebben dat actrice Meryl Streep „een van de meest overgewaardeerde actrices van Hollywood” is. Zo bevredigen jullie precies de ijdelheid van deze man. Zo blijft hij al zijn energie in twitteren stoppen. Help hem liever uit die zelfgenoegzame bubbel door tweets die niet rechtstreeks zijn taken als president betreffen, of die vooral spottend of dubbelzinnig zijn, te negeren. Als je dit beest zo blijft voederen wordt hij alleen maar driester en doller. De geschiedenis toont waar dat eindigt.
Albert Appelo, Groningen

Trek slimme studenten niet voor

Geef lager opgeleiden evenveel scholingsbudget als hoger opgeleiden, betoogde Paul van Maanen, bestuursvoorzitter van het ROC Midden Nederland, op deze pagina. Die oproep is mij uit het hart gegrepen. Niet alleen omdat het de vinger legt op de ongelijkheid in ons onderwijssysteem, maar ook omdat ik denk dat hier de basis ligt voor de tweedeling in onze samenleving. Het bevoordelen van hoger opgeleiden gaat het leven lang door. Betere salarissen, hogere pensioenen. Dat ze al tijdens hun studie in de watten worden gelegd is onrechtvaardig voor kappers, loodgieter, bouwvakkers, bakkers, slagers, fietsenmakers en alle ander vaklieden, die onontbeerlijk zijn voor het draaiend houden van onze maatschappij. Alle werk is waardevol.
Het is niet eerlijk om iemand met andere talenten en mogelijkheden in de basis minder kansen te bieden dan iemand die een hbo/wo-opleiding kan volgen.
Hanneke Göbbels, Eijsden

Toon meer zelfkritiek, KNAW

Terwijl mijn omgeving het stuk Wetenschap is niet ‘maar een mening’ met open armen ontving, kon ik slechts zuchten. Begrijp me niet verkeerd: ik voel me ook machteloos als een politicus als Trump de feiten verdraait. Maar dit opinieartikel? Wat dachten mijn bazen José van Dijck en Wim van Saarloos ermee te bereiken? Dat burgers die hun vertrouwen in de wetenschap kwijt zijn concluderen: ‘Kijk, de KNAW zegt het, dus laat ik de wetenschap maar weer vertrouwen?’ Nee, vriendelijk beschouwd is hun betoog naïef, maar ergens vind ik het ook arrogant om zonder substantiële zelfkritiek anderen een gebrek aan vertrouwen te verwijten. Een zelfkritische analyse was zinvoller geweest. De druk op wetenschappers om spectaculaire resultaten te behalen, is gigantisch en daardoor worden in wetenschappelijke publicaties soms belangrijke nuances weggelaten. Verder kan ook wetenschappelijke berichtgeving tendentieus zijn. Ik had liever gelezen over plannen om de wetenschap op dit vlak te verbeteren. Dat was constructiever geweest.
Stijn van Gils, promovendus Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Laat mij op meerdere partijen stemmen

Om de democratie te bevorderen zou je per persoon meer stemmen moeten kunnen uitbrengen. Nu kun je maar één partij belonen en dat is vreemd in een coalitieland. Zeker als er sprake is van een zakenkabinet, wat het huidige kabinet in zekere zin is, doe je de partijen waarop je niet kunt stemmen tekort. Ik zou 10 stemmen willen uitbrengen; 3 voor VVD, 4 voor PvdA, 1 op D66, 1 op CU en 1 op SGP. Je ‘straft’ daarmee de partijen die niet constructief waren, zoals het CDA, dat vier jaar Rutte heeft gepest. Je zou dan ook minder zwevende kiezers hebben. Uit mijn stemvoorbeeld blijkt hoezeer ik twijfel als getrouwe VVD-kiezer. Stem ik nu VVD, voor het gevoerde beleid of PvdA voor het mogelijk maken van dat beleid, dan doe ik de C3 (de ‘constructieve’ oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP) tekort.
Peter Steenmeijer, Apeldoorn

Zie hier het verschil tussen Israël en Gaza

Carolien Roelants schrijft op 9 januari weer eens een voor haar kenmerkend anti-Israëlisch stuk. Let wel: de Israëlische militair had de gewonde Palestijn nooit mogen doodschieten, laten we daar helder over zijn. Maar in de rechtsstaat die Israël heet, wordt diezelfde militair tenminste nog wel door Justitie vervolgd. Op pagina 3 van diezelfde krant schrijft correspondent Derk Walters (ook niet vies van anti-Israël-retoriek) dat de terrorist die met een truck vier jonge militairen in Jeruzalem doodreed, door Hamas als een held wordt gezien. Zie hier het verschil tussen een democratische rechtsstaat en de Gazastrook die ‘geleid’ en geterroriseerd wordt door Hamas.
Hans Cohen, Amstelveen

Eigen huis is pas onveilig

Bang voor hangjongeren? Slapeloze nachten door terreurdreiging? Laat u uw partner steeds weten als u weer veilig over bent? En als u eenmaal de sleutel in het slot draait, denkt u dat u dan ‘veilig’ thuis bent? Vergeet het maar! Want volgens alle statistieken bevindt u zich in uw eigen huis op de meest gevaarlijke plek.

170 mensen per jaar belanden op de spoedeisende hulp door een bbq, 5.000 mensen door tuinieren en 28.000 mensen door doe-het-zelf-klusjes. 2.400 doden per jaar in eigen woning, tegenover ruim 600 in het verkeer. U heeft de politie gebeld voor de pitbull van uw buurman? Geef dan meteen ook uw heggenschaar aan. U vertrouwt uw buurtgenoot bij de bushalte niet? Zorg dan ook dat u weer single wordt en op uzelf gaat wonen. Uw eigen, onhandige partner is potentieel veel gevaarlijker met zijn betonboor.

In een gemiddelde zomer sterven er circa 500 oude mensen aan hitte, bijvoorbeeld omdat de airconditioning was verouderd, moet de brandweer circa 8000 keer per jaar uitrukken voor branden in eigen woning en vallen er 43.000 55-plussers van de trap. Zal u uw partner daarom ook niet moeten appen wanneer u veilig de badkamer hebt bereikt?

Dus waarom zou u dan bang zijn voor een Achmed met een zwarte IS-vlag op YouTube? Want wanneer was de laatste moord op Nederlands grondgebied uit pure islamitisch-radicale overwegingen? Meer dan 10 jaar geleden: Theo van Gogh. En wanneer was de laatste terroristische aanslag in Nederland waarbij meer dan 10 doden vielen? Meer dan 70 jaar geleden: in de dagen na afloop van de Tweede Wereldoorlog.

Kortom, terwijl u zich geïntimideerd voelt door de kerncentrale verderop moeten er circa 1,2 miljoen mensen per jaar een arts onder ogen komen vanwege een huis-, tuin- of keukenongeval. U zult er daarom goed aan doen om ook uw eigen broodrooster eens flink te wantrouwen.
Menno de Vries, biomedisch wetenschapper

Beveilig stuwen en brugpijlers

Onlangs is een schip dwars door de stuw bij Grave gevaren. De desastreuze gevolgen voor binnenvaart, woonbootbewoners en pleziervaart tonen dat de beveiliging van stuwen en brugpijlers ver achter is gebleven bij de groei van de binnenvaart en het tonnage van schepen. Die toename was voorzien, maar beveiliging van brugpijlers en stuwen bleef uit. Hoelang de reparatie van de stuw gaat duren is nog onduidelijk; weken of maanden. De brug over de Eems is een soortgelijke ramp. Vermoedelijk duurt de reparatie jaren.

Deze achterstand in beveiliging kan snel ingelopen worden met betonnen caissons. Die kunnen afgezonken worden voor pijlers en stuwen. Gestroomlijnde caissons absorberen de schok van een aanvaring en leiden het vaartuig uit ramkoers. Een stuw kan beschermd worden door een rij caissons die net boven het gewenste waterpeil uitsteken, met tussenruimten die geen schip doorlaten. Het beveiligen van brugpijlers met caissons is zo eenvoudig dat deze klus geklaard zou kunnen worden nog voor de stuw is gerepareerd; simpel, snel en goedkoop. Elk jaar wordt er wel ergens een brug tijdelijk gesloten na een aanvaring. Caissons voor brugpijlers en stuwen bieden ook bescherming tegen boomstammen die met hoogwater de rivier af komen drijven.
P.J.A. Timmermans, Balgoij

Zwakke alfabroeder?!

In zijn opiniestuk ‘De wetenschap behoeft geen maatschappelijke goedkeuring’ (NRC, 8 januari) schuift Jan van de Poel de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een probleem in de schoenen. Dat zit nadrukkelijk niet in de natuurwetenschappelijke hoek, maar wél „in de alfa- en gammasecties – taalkunde, geschiedenis en sociale wetenschappen”. Die zouden tekortschieten voor wat betreft de „wetenschapsfilosofische eisen”. De „zwakke broeders in de alfa- en gammahoek” voldoen immers niet, aldus de scribent, aan de Popperiaanse eis van falsifieerbaarheid.

Die brede en ongespecificeerde aantijging is mijn eer als geesteswetenschapper en als lid van de KNAW te na. Het is bovendien een slag in de lucht. Prof. Van de Poel heeft kennelijk geen boodschap aan de manier waarop de geesteswetenschappen wereldwijd (ook binnen de KNAW) methodologisch reflecteren op hun wetenschappelijkheid. Hij reduceert die wetenschappelijkheid tot een Wikipedia-weetje over Popperiaanse falsifieerbaarheid (wat in die kale vorm trouwens ook een uitdaging zou betekenen voor sommige takken van de wiskunde).
Van de Poel moge bedenken dat Karl Popper, indien hij lid van de KNAW was geweest, als filosoof ongetwijfeld deel zou hebben uitgemaakt van de Afdeling Letterkunde.
Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese Letterkunde