Interview

‘Ik heb altijd een beetje moeite met de roep om engagement’

Hanna Bervoets won twee prijzen in één week. Aan welke van de twee ze meer waarde toekent, vindt ze lastig te zeggen.

Het overkomt maar weinig mensen: twee prijzen winnen in een week. Het overkwam Hanna Bervoets (1984) deze week. Woensdagmiddag werd bekend gemaakt dat ze de Frans Kellendonkprijs voor haar hele oeuvre krijgt, donderdagavond kreeg ze uit handen van juryvoorzitter Hetty Hafkamp in de Amstelkerk in Amsterdam de BNG Bank Literatuurprijs 2016. De driejaarlijkse Kellendonkprijs is er voor een oeuvre dat getuigt van een originele kijk in een oeuvre op maatschappelijke of existentiële problematiek. De jaarlijkse BNG Bank Literatuurprijs, die wordt uitgereikt aan talentvolle schrijvers onder de 40, krijgt ze voor haar roman Ivanov.

Aan welke prijs ze meer waarde toekent, is lastig te zeggen legt ze door de telefoon uit kort nadat ze de BNG-prijs in ontvangst heeft genomen. „Deze prijs was heel erg spannend. Ik wist dat ik genomineerd was. Ik was dat twee jaar geleden ook en wist dus hoe het allemaal gaat. De Kellendonkprijs is er maar eens in de drie jaar en ik wist niet eens dat ik daar überhaupt een kans voor maakte. Ik kreeg een telefoontje en twee uur later was er een persbericht. Als ik echt moet kiezen dan is het denk ik voor de Kellendonkprijs, zeker als je ziet wie die prijs ook al hebben gekregen [Arnon, Grunberg, Esther Gerritsen en M. Februari, red.] en omdat ik een groot bewonderaar ben van Frans Kellendonk.”

Lees ook: Hanna Bervoets wint BNG Literatuurprijs

Beide jury’s zijn gecharmeerd van Bervoets’ maatschappelijke betrokkenheid. Volgens de BNG-jury (naast juryvoorzitter Hetty Hafkamp, Jacqueline Bel, Arjan Peters en Jeroen Vullings) ‘houdt [Bervoets] nauw voeling met onze tijd, schrijft ze met evenveel gemak over een beklemmende dystopische wereld als over modernige relaties, die fastfood vormen voor haar cross-over lezers. Het is spannend om te ervaren waarmee Bervoets nu weer weet te verrassen. Dan spreken we wel over de gerijpte Bervoets.’ De prijs bedraagt 15.000 euro.

Engagement

De Kellendonkjury (Barber van de Pol, Carl De Strycker en Maria Vlaar) merkt over het oeuvre van Bervoets op: ‘Ze is inhoudelijk en vormtechnisch op zoek naar telkens nieuwe manieren om haar onmiskenbare maatschappelijke engagement uit de drukken. […] Op 32-jarige leeftijd kan ze al bogen op een stevige productie, met een eigen toon en plaats.’

Bervoets: “Ik heb altijd een beetje moeite met de roep die eens in de zoveel tijd er is om engagement. Zulke oproepen zijn niet zaligmakend. Ik ben politiek betrokken, maar geef geen eenduidige antwoorden. Dat is ook waarom ik me zo interesseer voor de wetenschap, daar heb je geen goed of fout, maar vooral veel vragen. Ik snap het predicaat engagement, maar ik hou niet van de nauwe term.’

Ook bij het idee dat haar romans vaak ‘dystopisch’ zijn, zoals vaak door critici wordt opgemerkt, heeft Bervoets wel haar bedenkingen. „Er gaat inderdaad veel mis in mijn romans, maar dat ging bij de Titanic ook en dat is ook geen dystopische of maatschappelijk betrokken boot ofzo.”