Opinie

Een liefde voor cijfertjes zoeken

„Ik doe het meest zinloze werk van Nederland”, zegt Flip van Dyke. Elke morgen staat hij om vijf uur op, om tot tien uur ’s ochtends onderzoek te doen naar de juiste cijfers op het gebied van asiel en migratie. Die publiceert hij op zijn blog, Twitter en Facebook. Voor het onderzoek schuimt hij de cijfers af van Eurostat, Pew, CBS en IND – onder andere.

Natuurlijk vindt hij dit werk niet écht zinloos. Maar in de zeven jaar dat hij het doet, is de informatievoorziening volgens hem verslechterd. „In mei berichtten media dat in 2016 800.000 vluchtelingen zouden oversteken uit Libië. Die voorspelling was op weinig gebaseerd, uiteindelijk kwamen er 180.000”. Of neem de definities: de IND schaart ook nareizigers onder de asielinstroom, Eurostat doet dat niet. Media zien het verschil niet, zegt Van Dyke.

‘Werk’ kun je het eigenlijk niet noemen: Van Dyke (66) is een gepensioneerd ambtenaar. Bijna dertig jaar werkte hij bij de sociale dienst. „Daar deed ik hetzelfde als nu: cijfers zoeken, combineren, conclusies trekken.” Ook toen zag hij om zich heen een onverschilligheid voor cijfers. „Bij werkgelegenheidsplannen ging het meer om de plannen zelf dan om het werkelijke effect ervan. Maar dat onderzoeken was not done.”

De cijfertjesliefde verdween niet na de pensionering. „Ik wilde weten: hoe groot is nou eigenlijk die massa-immigratie? Er werd voortdurend over gepraat, maar concrete getallen werden niet genoemd.”

Onder Van Dykes volgers op Twitter zijn veel politici en journalisten, van links tot rechts. Vorig jaar staakte hij na een Twitterruzie met AD-journalist Wierd Duk kortstondig zijn werkzaamheden. „Duk beschuldigde mij ervan dat ik met een politieke agenda mijn cijfers publiceer. Daar ben ik natuurlijk heel boos om geworden.”

Wat het lastig maakt: op Twitter geeft hij ook zijn mening – en die is meestal ‘links’. Zou het niet beter zijn die weg te laten? Hij zucht. „Men moet daar maar doorheen prikken. Mijn mening staat los van de feiten die ik presenteer. Ik geef overal mijn bronnen bij, mijn Excel-files, je kunt zo mijn berekeningen downloaden.” Bovendien publiceert hij soms ook dingen die ‘links’ niet leuk vindt. „Bijvoorbeeld dat de meerderheid van de migranten uit Afrika geen echte asielzoekers zijn, of dat Marokkaanse Nederlanders relatief veel kinderen krijgen. Linkse volgers vragen me: zou je dat wel publiceren? Dan zeg ik: ‘Ik dacht het wel!’”

Omdat feiten „blijkbaar een steeds kleinere rol spelen”, denkt hij er vaak over te stoppen. Toch zat hij na die ruzie met Duk binnen twee dagen weer te bloggen: „Dan zie ik weer iets dat niet klopt en dan denk ik…” Hij gromt. „Je kunt niet zomaar de knop omzetten. Dit werk is verslavend.”

Floor Rusman vervangt Tom-Jan Meeus