Binnenvaart

Tijdelijke dam bij Grave moet water keren

Rijkswaterstaat begint deze week met de bouw van een tijdelijke dam bij de beschadigde stuw in Grave. De dam moet ervoor zorgen dat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek terugkeert naar de normale hoogte, zodat de scheepvaart daar kan worden hervat. Dat maakte Rijkswaterstaat dinsdag bekend. De aanleg van de dam duurt volgens Rijkswaterstaat twee weken. Het bouwwerk komt achter de stuw – stroomafwaarts – en krijgt een breedte van 30 meter en een hoogte van ongeveer 5,6 meter. De dam wordt aangesloten op de pijlers van de beschadigde waterkering. Rijkswaterstaat heeft twaalf andere opties bekeken, zoals een mobiele dijk, pontons en een dam vóór de kapotte stuw. Uiteindelijk koos het agentschap voor de huidige aanpak, omdat een dam achter de stuw snel kan worden afgebroken. Dat was een vereiste, want het waterpeil in de Maas kan snel stijgen als het stroomopwaarts regent.

Op 29 december voer een binnenvaartschip in dichte mist tegen de stuw. Daarbij ontstond een groot gat in de kering. Het waterpeil in de Maas en in het Maas-Waalkanaal zakte enkele meters, mede doordat een nabijgelegen sluis te laat werd gesloten. De Maas en het Maas-Waalkanaal werden onbegaanbaar voor schepen. Door het gezakte waterniveau kwamen woonboten droog te liggen op verschillende plaatsen, zowel langs het kanaal als aan de rivier.

Hoeveel de aanleg van de dam gaat kosten, kon Rijkswaterstaat dinsdagmorgen nog niet zeggen. Het is ook onduidelijk wie de schade moet betalen die de aanvaring met de stuw heeft veroorzaakt. (NRC)