Opinie

Reken maar op economische groei onder Donald Trump

Veel economen gruwelen van Trumps aanstaande presidentschap. denkt dat het zal meevallen.

Maritza Cabezas is senior econoom bij ABN Amro.

Maritza Cabezas is senior econoom bij ABN Amro.

Dag in dag uit wordt er gewaarschuwd voor de economische consequenties van het populisme. Hoe redelijk zijn die zorgen? Economisch populisme laat zich erop voorstaan economische groei en herverdeling van inkomenste brengen. Dat zijn de verleiders. Het risico op inflatie en financieringstekorten nemen veel populisten voor lief. De korte termijn wint het van de lange. Aan het eind van het liedje betekent dat veelal minder groei.

Is Trumps economische agenda de uitzondering op de regel? Leidt zijn beleid wél tot duurzame groei? Trump pleitte voor belastingenverlaging, investeringen in infrastructuur, stimuleren van binnenlandse conventionele energieproductie en deregulering, vooral in de financiële sector. Ook beloofde hij protectionistische maatregelen. Houdt hij woord, dan vertaalt dit zich vermoedelijk in een oplopend begrotingstekort en een stijgende staatsschuld. Beleggers calculeren nu al een hogere inflatie in. Fout beleid volgens het boekje.

Stel dat hij dit beleid, zonder veel water bij de wijn, daadwerkelijk uitvoert. De Amerikaanse economie krijgt dan een impuls, maar de rekening komt op het bordje van het buitenland en de toekomstige generaties (staatsschuld). Dat zagen we eerder bij het economisch populisme in Latijns-Amerika. Economen waarschuwen dus terecht voor de consequenties van dit beleid. Het zou bovendien een rem zetten op de globalisering.

Toch is het maar zeer de vraag of Trump zijn verkiezingsretoriek omzet in beleid. Gelooft hij zelf wel wat hij beweerde? Tijdens de campagne ageerde hij tegen Wall Street, maar nu neemt hij topbankiers op in zijn regering en kring met adviseurs. Ook zal hij de checks and balances van de Amerikaanse economie op zijn pad vinden. Wetten limiteren zowel staatsschuld als -uitgaven. Bovendien wordt het lastig Republikeinen met een afkeer van schuld over de streep te trekken. Ondertussen stelt de Amerikaanse centrale bank, de Fed, juist monetaire verkrapping in het vooruitzicht. Dat kan het inflatoire regeringsbeleid beteugelen, want de Fed is onafhankelijk. Trump zal ook lobbygroepen tegenover zich krijgen die zich keren tegen protectionisme. Bestuurders uit Silicon Valley zijn al bij hem op bezoek geweest.

Mijn voorspelling is dat Trump de economie snel een slinger geeft. Die groei zal de lagere belastinginkomsten compenseren en voorkomen dat het uit de hand loopt met de schuld. Richt hij de stimulering op activiteiten die productiviteit ten goede komen, dan heeft dat een positief, duurzaam effect op de economie. Zoals gezegd kan een populistische agenda de economie schade berokkenen. Maar over die van Trump maak ik me, gelet op dit alles, niet zo’n zorgen.