De blije rat heeft roze oren

Heeft de rat ook positieve gezichtsuitdrukkingen? Bij proefdiergebruik is vrijwel alleen gekeken naar negatieve oogopslagen en grimassen bij pijn, agressie en angst. Maar geeft de tevreden rat ook iets prijs? Zwitserse welzijnsonderzoekers schotelden ratten prettige levensomstandigheden voor, inclusief aangename verrassingen door ze af en toe te strelen en te kietelen. En legden vervolgens een arsenaal aan van fotografische kopstudies.

In die portretten van de luxe-ratten versus die van dieren in een nieuwe omgeving met af en toe hinderlijk geluid zijn veel verschillen hooguit subtiel, zoals in ontspanning van de kop, een vrije oogopslag of de stand van de snorharen. Maar echt in het oog springt de doorbloeding van de oren: die is bij blije ratten sterker. Zij hebben naast een roze leventje ook roze oortjes, die ze ook nog eens ontspannen wat opzij laten hangen (PLOS One, online).

Ratten zijn niet erg visueel ingesteld. Het is nog niet bekend of ze elkaars stemming aan de oren aflezen. Maar deze maatgever van welzijn is in ieder geval voor mensen handig. Een rat met bleke oortjes op het wintervoer voor de vogels? Strooi wat gevarieerder, of bouw een hokje. Want deze rat voelt zich niet happy.