China Beijing krijgt wegens aanhoudende smog milieupolitie

Foto Getty

De burgemeester van Beijing roept een speciale milieupolitie in het leven om smogvorming in de Chinese hoofdstad tegen te gaan. De eenheid zal zich bezighouden met het uitroeien van het illegaal verbranden van afval en andere stoffen die slecht zijn voor het milieu. Het verbod op barbecue, aansteken van afval en verbranden van hout en andere biomassa zal streng worden gehandhaafd. Andere doelstelling: kolengebruik voor eind dit jaar met 30 procent verminderen, door de sluiting van 500 vervuilende fabrieken. Over een paar weken mogen 300.000 vervuilende voertuigen de stad niet meer in. (Reuters)