Zelfs de maan verandert

Vooruitblik Jakoetië is nog bevroren, de maan is nog leeg. Over een paar jaar zal dat anders zijn. Tien plekken die over tien jaar niet meer lijken op wat ze nu zijn.