Voedselkwaliteit

Voedsel- en Warenautoriteit treedt strenger op: aantal boetes stijgt met 20 procent

Striktere handhaving door inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zorgde het afgelopen jaar voor een toename van het aantal boetes met 20 procent ten opzichte van 2015. Dat meldde de NVWA op donderdag.

In totaal hebben de inspecteurs 7.766 boetes uitgeschreven voor overtredingen van de Warenwet, de Tabaks- en rookwarenwet, de Geneesmiddelenwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en wetten ter bescherming van dieren.

Het gaat vooral om het verkopen van middelen die niet verkocht mogen worden of het verschaffen van onjuiste informatie.

De grootste stijging betreft de Geneesmiddelenwet, met 225 procent. Er werden hier in totaal 18 boetes uitgedeeld. Bij overtredingen van de wet ter bescherming van dieren nam het aantal boetes toe met 62 procent. In totaal werden hier 1.075 boetes uitgeschreven. Bij deze overtredingen gaat het volgens een woordvoerder van de NVWA om overtredingen als slechte behandeling van beesten, het niet schoonhouden van de hokken en afwezigheid van afleidingsmiddelen voor varkens. Speeltjes en touwen moeten bijvoorbeeld worden vervangen.

De verklaring van de toename is strengere handhaving, aldus de woordvoerder. „In het verleden gaven we bij een lichte overtreding een waarschuwing. Nu wordt bij dezelfde overtreding een boete gegeven, vooral wanneer het bedrijf herhaaldelijk in de fout gaat.” De Tweede Kamer had aangedrongen op strenger optreden door de NVWA. Het nieuwe beleid werd op 7 juli 2016 ingevoerd.

Het gemiddelde boetebedrag over 2016 was 1.461 euro en de hoogste boete die de NVWA uitschreef lag op 180.000 euro voor een overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet. In totaal is er voor ruim 9,5 miljoen euro aan boetes uitgedeeld. De boetes van de NVWA worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het geld is bestemd voor de staatskas.