Thomas Dekker – mijn gevecht. Nu ook in de rechtszaal

Bestseller De schrijver en de manager van de hoofdpersoon troffen elkaar donderdag voor de rechter. Klopt het verhaal over de dopingarts?

De bestseller Thomas Dekker – mijn gevecht, over het leven van Dekker als wielerprof, wordt mogelijk aangepast. Schrijver van het boek Thijs Zonneveld en Dekkers oud-manager Jacques Hanegraaf gaan het gesprek aan over betwiste passages in het boek. Dat is de voorlopige uitkomst van een door Hanegraaf aangespannen kort geding, dat donderdag diende in de Amsterdamse rechtbank.

In het boek, dat half november verscheen, staat dat Hanegraaf Dekker in het begin van zijn wielerloopbaan aanspoorde tot het gebruiken van doping. Hanegraaf zou Dekker in contact hebben gebracht met Eufemiano Fuentes, de Spaanse arts die bekendstaat als spil in een internationaal dopingnetwerk. Hanegraaf zou Fuentes ook zelf hebben bezocht. Dekker (nu 32) werd in 2009 wegens dopinggebruik twee jaar geschorst.

Hanegraaf ontkent de passages uit het boek stellig. Ook een andere passage, dat hij zélf met doping zou hebben geëxperimenteerd toen hij in de jaren tachtig en negentig zelf profwielrenner was, verwerpt hij. Hanegraaf eist een verbod op het in de handel brengen van nieuwe drukken van het boek in de huidige vorm, en een schadevergoeding van 25.000 euro. Het boek nadert zijn vijfde druk en er zijn 60.000 exemplaren van verkocht, zei uitgeverij Overamstel ter zitting.

De advocaat van Hanegraaf, Leo Andriessen, verweet Zonneveld donderdag in de rechtszaal een „journalistiek onverantwoorde handelwijze”. De beschuldiging van contact met dopingarts Fuentes is „niet gebaseerd op feitenmateriaal”. De mogelijkheid die Hanegraaf kreeg om te reageren op relevante passages – de journalistieke wederhoor – was bovendien „uiterst beperkt”. Zonneveld stopte Hanegraafs ontkenning bovendien weg in het nawoord. Dat volstaat niet, aldus de advocaat. „We hebben het hier over mensen die in een kwaad daglicht worden gesteld. Dat dient te leiden tot aanpassing van het boek, niet tot een paar regels in de epiloog.”

Afgekapt telefoongesprek

De advocaat van Zonneveld, Sander Dikhoff, betoogde dat zijn cliënt Hanegraaf juist wél gelegenheid tot wederhoor had geboden, maar dat Hanegraaf een telefoongesprek daarover zelf afkapte. Zonneveld, aanwezig tijdens de zitting: „Hanegraaf wilde er niet op ingaan vanwege een lopende procedure tegen de heer Dekker.” Die zaak gaat om geld – „enkele tienduizenden euro’s” – die Dekker Hanegraaf schuldig zou zijn.

Zonneveld was voor zijn boek zorgvuldig te werk gegaan, aldus zijn advocaat. Zo had hij met „bijna driehonderd mensen” gesproken. „Vele bronnen” bevestigden Dekkers verhaal.

Toen de rechter beide partijen vroeg of ze alsnog met elkaar in gesprek wilden over de betwiste passages – buiten de rechtszaak om – luidde het antwoord na een korte bedenktijd ja. Waarna de rechter de zaak voor twee weken aanhield.

De kans op een soepel verloop van dat gesprek lijkt klein. Zonneveld en zijn advocaat willen voor extra wijzigingen alleen plek inruimen in het nawoord, terwijl er volgens Hanegraafs advocaat „flink aan het boek moet worden gesleuteld” – zeker niet alleen in het nawoord. Komen ze er vóór 19 januari niet uit, dan zal de rechter alsnog een vonnis voorbereiden.