Brieven

Jezus Christus

Niet alleen naasten, ook andersgezinden

Het wetenschapskatern van 24/25 december geeft de wetenschappelijke stand van zaken weer met betrekking tot Jezus Christus. Volgens Jezus stond het einde der tijden voor de deur. Dat hebben we nog steeds niet meegemaakt. Een ongeloofwaardig figuur dus, aangezien nu juist „dit de kern van Jezus’ leer was”.

Maar geen woord over het advies aan zijn leerlingen. Dat was niet „Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet”, maar onbeperkt verdergaand: „Wat gij dus wilt dat de mensen u doen, doet dat ook hun, want dat is (de essentie van) de wet en de profeten”.

Altijd gedacht, dat dat de kern van Jezus’ leer was. Had men zich daaraan gehouden, hoeveel gelukkiger was de aarde dan nu geweest.

In de persoon van de islamitische Navid Kermani werd in Weekend van dezelfde NRC deze weinig wetenschappelijke omissie gelukkig meteen weer hersteld.

En wel met diens bewondering „voor de specifiek christelijke liefde die niet alleen de naasten, maar ook andersgezinden omvat”.

Kermani, wiens boek geworden is „tot een pleidooi voor christelijke liefde, voor verzoening tussen islam en christendom”, een liefde die, zoals Marjoleine de Vos haar bespreking veelbetekenend beëindigt, „we nodig zullen hebben”.