Complete ploeg agenten meldt zich ziek in Brussel

Door gebrek aan mankracht zouden alle 25 agenten, die donderdagavond onder meer in Molenbeek zouden patrouilleren, overwerkt zijn. Ook op vrijdag zouden ploegen het laten afweten, maar in de loop van de dag bleek de avondploeg wel aan het werk te gaan.

Een agent in Brussel
Een agent in Brussel Eric Vidal/Reuters

Alle 25 agenten van een interventieteam dat donderdagavond op pad moest in Brussel hebben zich die avond ziek gemeld. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard vrijdag. Ook vrijdagochtend zou een hele ploeg zich ziek hebben gemeld.

De avondploeg gaat wel aan de slag. De Standaard meldt dat ze na overleg met de vakbonden “weinig concreets” hebben bereikt, maar enkele tijdelijke maatregelen zouden het probleem moeten verhelpen.

De agenten zouden ontevreden zijn vanwege de vele overuren die ze moeten werken. Er zijn grote tekorten aan mankracht en de druk is volgens korpschef Johan de Becker “enorm” door de strijd tegen radicalisme. Volgens Kris Verstraeten, politieman in Molenbeek en vakbondsafgevaardigde, is er onder de hoofdinspecteurs van het interventieteam een tekort van 11 op een totaal van 24, bij inspecteurs van 32 op 140. Hij stelt dat de dienst alleen nog functioneert door de “goede wil” van de overblijvers. Die gaven het gisteravond dus ook op. Volgens Verstraeten zal ook de vrijdagmiddagploeg ziek zijn.

De ploeg zou eigenlijk rond half tien op pad gaan in Brussel-West, waaronder ook de wijk Molenbeek valt. De korpsleiding kreeg gisteravond via WhatsApp berichten waarin de hele ploeg zich afmeldde.

Wijkafdelingen

Door de inzet van agenten uit de wijkafdelingen, die normaal om tien uur ‘s avonds klaar zijn met werken, ging de dienst donderdagavond alsnog op pad. Of er ook vervanging is voor de veronderstelde afmeldingen van vrijdag is nog niet bekend.

Korpschef De Becker liet weten dat dit soort acties wat hem betreft niet door de beugel kunnen, maar toonde ook begrip. Volgens hem is er een structureel tekort van 125 man en zijn er tegelijkertijd veel nachtelijke invallen in Molenbeek.

Minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken kwam eerder al met het zogenoemde Kanaalplan om de getroebleerde diensten te helpen. Er zou meer mankracht komen, maar De Becker stelt dat die uitblijft.