Opinie

Data moet je steeds opnieuw ijken

Nieuw onderzoek bevestigt dat het Amerikaanse KNMI in 2015 terecht de data over de temperatuurstijging van het zeewater heeft gecorrigeerd. Hoe jammer sommige Republikeinse senatoren dat misschien ook vinden.

Foto UN/AP

Hoe kun je, op de koudste dag van deze winter tot nu toe, het nieuwe jaar beter beginnen dan met een stukje over de hiatus. Die vermaledijde pauze in de opwarming die bij veel klimaatsceptici nog steeds tot rode koontjes leidt. Deze week werd in Science Advances een artikel gepubliceerd waarin nog eens werd bevestigd dat de stijging van de gemiddelde temperatuur ook na 1998 gewoon is doorgegaan.

De grafieken en klimaatmodellen suggereerden iets heel anders. Die lieten zien hoe de gestaag  stijgende lijn afvlakte. De opwarming leek ten einde. Twijfelaars vroegen zich af of klimaatverandering misschien voorgoed voorbij was. Degenen die toch al niets van de opwarming moesten hebben, zagen er een bewijs in dat de hele theorie over klimaatverandering onzinnig was.

Zeewatertemperatuur

Anderhalf jaar geleden kwam het NOAA, de Amerikaanse tegenhanger van het KNMI, tot de conclusie dat het mogelijk te maken had met meetfouten bij de bepaling van de zeewatertemperatuur. En die zijn belangrijk want het grootste deel van de opwarming gaat de oceanen in. Marcel aan de Brugh schreef daarover in een artikel in NRC:

De onderzoekers hebben bestaande metingen opnieuw geijkt, met name op de oceanen. Schepen meten op verschillende manieren de watertemperatuur. Vóór de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat door met een emmertje water uit zee te halen, en dan de temperatuur te meten. Na WO II zou die methode overal zijn vervangen door temperatuurmeting van het koelwater voor de scheepsmotor. Emmermetingen vallen over het algemeen iets lager uit dan de metingen van het koelwater.

Het gebruik van emmermetingen en vooral ook van de nog nauwkeuriger metingen door boeien (die daarom bij de verwerking van de data extra gewicht hebben gekregen), waarvan er steeds meer in de oceanen worden uitgezet, dwongen tot het ‘finetunen’ van bestaande data.

Het artikel van het NOAA was zeer omstreden en kwam verstokte klimaatsceptici slecht uit. Lamar Smith, de Republikeinse voorzitter van de wetenschapscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vermoedde daarom dat het NOAA probeerde de data te manipuleren en eiste alle gegevens die nodig waren om de zaak te beoordelen.

Bron: Zeke Hausfather, WP

Nu komt een groep wetenschappers van onder andere Berkeley tot dezelfde conclusie als het NOAA destijds. De gemiddelde temperatuur is de afgelopen negentien jaar niet met 0.07 graden Celsius per decennium gestegen, maar met 0,12 graden, stellen zij. Hoofdauteur Zeke Hausfather van Berkeley concludeert:

‘We pretty robustly showed that NOAA got it right. […] There was no cooking of the books, there’s no politically motivated twisting of the data.’

Daarmee is overigens het debat over de hiatus niet voorbij. Want er zijn wel degelijk wetenschappers die een tijdelijke afvlakking van de temperatuurstijging menen te zien. Daarover verscheen afgelopen voorjaar een geruchtmakend artikel, waarin de auteurs schreven:

It has been claimed that the early-2000s global warming slowdown or hiatus, characterized by a reduced rate of global surface warming, has been overstated, lacks sound scientific basis, or is unsupported by observations. The evidence presented here contradicts these claims.

Niet dat de auteurs daarmee klimaatverandering in twijfel trekken (lees ook hier). Zij doen uiteindelijk precies hetzelfde als wat Hausfather c.s. doen: feiten verzamelen, onzekerheden onderzoeken en eventuele fouten corrigeren. Gewoon het werk dus van de wetenschap.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.