SGP-achterban: tóch aandacht voor homohuwelijk en doodstraf

Het partijbestuur wilde liever aandacht voor andere zaken, en schrapte stokpaardjes uit het partijprogramma. Daar zijn leden het niet mee eens.

Partijleider Kees van der Staaij begin november bij de presentatie van het SGP-verkiezingsprogramma in de Waalse Kerk in Den Haag.
Partijleider Kees van der Staaij begin november bij de presentatie van het SGP-verkiezingsprogramma in de Waalse Kerk in Den Haag. Foto ANP / Lex van Lieshout

Het homohuwelijk en de doodstraf, de SGP had ze dit keer zó graag uit het verkiezingsprogramma gehouden. Maar de achterban is verdeeld. De lokale afdelingen van Apeldoorn en Zwartewater gaan op het partijcongres, volgende week zaterdag, proberen om die punten toch in het verkiezingsprogramma te zetten.

Het SGP-bestuur wilde de invoering van de doodstraf en de afschaffing van het homohuwelijk voor het eerst niet expliciet noemen in het programma. Niet omdat de SGP van mening is veranderd, maar omdat die eenzame standpunten steeds de meeste aandacht trekken. En de partij wil ook weleens in de media komen met ideeën die wél politiek haalbaar zijn.

Op vrijwel alle klassieke SGP-standpunten eisen lokale afdelingen aanscherpingen op het concept-programma, blijkt uit de bundel met wijzigingsvoorstellen, die SGP-leden kregen opgestuurd. Dat belooft een stevige discussie te worden op het partijcongres, waar de leden mogen stemmen over de voorgestelde aanpassingen.

Afschaffing van het homohuwelijk moet expliciet in het programma staan, vindt de Apeldoornse SGP. „We moeten niet de indruk wekken dat de SGP hier minder zwaar aan tilt dan voorheen.” Het SGP-bestuur is tegen dit Apeldoornse amendement, aangezien de waarde van het “klassieke gezin” van man en vrouw wél in het programma staat. Dat wil de SGP zelfs in de Grondwet zetten. „Bewust is gekozen voor een positieve formulering”, schrijft het bestuur in een stemadvies.

Doodstraf ‘eis naar Gods woord’

Het invoeren van de doodstraf wil de SGP wel in zijn beginselprogramma laten staan, maar niet in het verkiezingsprogramma. Daar krijgt het vaak „onevenredig veel negatieve aandacht”. De SGP-kiesvereniging Zwartewaterland luistert liever naar de „eis naar Gods woord”. In de Bijbel staat immers: „Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt” (Genesis 9:6).

Op een ander punt blijft het SGP-bestuur juist liever consequent. De mannenbroeders ontraden het voorstel van kiesvereniging Wierden om achter het woord mankracht „m/v” neer te zetten. „Wij willen niet meegaan in het emancipatorisch streven om overal m/v achter te plaatsen.”