Loon van veel ambtenaren stijgt niet in 2017

Uit berekeningen van salarisverwerker ADP blijkt dat de stijging van de heffingskorting niet opweegt tegen de hogere pensioenpremie.

De Ministeries van Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De Ministeries van Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Foto Lex van Lieshout/ ANP

In tegenstelling tot de meeste werknemers gaat het nettoloon van veel ambtenaren er in 2017 niet op vooruit. De stijging van de heffingskorting weegt niet op tegen de hogere pensioenpremie die ambtenaren afdragen. Dat blijkt uit berekeningen die salarisverwerker ADP heeft gemaakt.

Met name ambtenaren met een hoger salaris gaan er iets op achteruit. Het nettoloon van ambtenaren die twee keer modaal verdienen valt jaarlijks ongeveer 156 euro lager uit. Voor ambtenaren die modaal verdienen verandert er weinig en ambtenaren die tussen de 1.750 en 2.750 euro verdienen gaan er iets op vooruit (8 tot 2 euro per maand).

Vooral lagere inkomens profiteren van belastingverlaging

De meeste werknemers profiteren dit jaar wel van belastingverlaging, met name de lagere inkomens. De maximale arbeidskorting stijgt met 120 euro per jaar. Het nettoloon van werkenden met een brutosalaris van 1.750 euro stijgt met 0,75 procent ofwel 11 euro per maand. Mensen met een minimumloon gaan er 15 euro per maand op vooruit dit jaar.

De berekeningen van ADP bevestigen de koopkrachtprognoses die minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) vorige week bekend heeft gemaakt. Ruim 80 procent van de huishoudens gaat erop vooruit, de gemiddelde kopkrachtstijging is 0,7 procent, volgens het ministerie.

Lees ook: Koopkracht stijgt volgend jaar minder dan verwacht

Volgens ADP ontvangen werknemers in de bouw met een minimumsalaris dit jaar 18 euro meer salaris per maand. Bouwvakkers die anderhalf keer modaal verdienen krijgen 3 euro meer per maand en bouwvakkers die twee keer modaal verdienen 8 euro meer per vier weken.

Ook het loon van werknemers in de zorg stijgt. Werknemers in de zorg met een modaal salaris ontvangen per maand 10 euro meer nettoloon; dat is de grootste stijging van alle modale inkomens in de sectoren die ADP heeft onderzocht.