Islamitische Universiteit

Fraudeonderzoek IUE

De FIOD wil van 1.200 donateurs van de Islamitische Universiteit Europa bewijzen zien dat de door hen als aftrekpost opgevoerde giften ook zijn overgemaakt. IUE-bestuurders zouden valse kwitanties hebben uitgeschreven voor contante giften, de reçu’s voor minder hebben verkocht waarna de kopers de hele giftenaftrek claimden. Geraamde schade voor de fiscus: 8,5 miljoen.