Dat ‘Wilde Westen’ heeft nooit bestaan

News of the World, de nieuwe roman van de in Amerika geboren maar in Canada woonachtige Paulette Jiles (1943), behoort tot een traditie van rauwe romans over het zuidwesten van de Verenigde Staten. De plot is vlug verteld: de 71-jarige Captain Jefferson Kyle Kidd reist door noord-Texas met een map kranten om publiekelijk het nieuws voor te lezen. Op een dag wordt hij gevraagd een meisje dat door het Amerikaanse leger is gered van de Kiowa Indianen terug te brengen naar haar familie in San Antonio. Het meisje, vier jaar eerder door de indianen ontvoerd, is onhandelbaar. Ze spreekt geen Engels en grijpt elke kans aan om te ontsnappen en terug te keren naar de Kiowa-stam. Kidd ziet op tegen een gevaarlijke reis door Texas maar kan de beloning goed gebruiken.

Wat de opzet lijkt voor een sentimenteel verhaal over twee tegenpolen die elkaar tijdens een tocht vol ontberingen beter leren te begrijpen, openbaart zich als een complexe roman over de botsing tussen culturen.

In 1870 was de Amerikaanse Burgeroorlog net voorbij en waren veel zuidelijke staten, waaronder Texas, verdeeld over herintegratie in de Unie. Ook werd het 15de amendement ingevoerd, dat alle mannen, ongeacht hun ras, stemrecht gaf. De sfeer in Texas was dus ‘gespannen’.

In 224 pagina’s brengt Jiles dit tijdsbestek tot leven. Het Amerikaanse ‘Wilde Westen’ zoals wij dat kennen heeft nooit bestaan. Zodra pioniers de Mississippi overstaken om het westen te bevolken, sloeg de modernisatie toe. Aan de kust ziet Kidd schepen vol kranten aankomen en weet hij dat zijn beroep, zijn tijd, voorbij is. De titel, News of the World, verwijst daarmee niet alleen naar Kidds beroep, maar naar alle veranderingen waaraan Amerika indertijd onderhevig was.

Hoewel Jiles een licht sentimenteel slot toelaat, is het geheel aangrijpend en indrukwekkend.