Woonlasten grotere steden dalen door afvalscheiding

Gemeenten De ozb-aanslag stijgt in veel gemeenten, maar de heffing voor afvalverwerking daalt. Gemiddeld gaan bewoners er in 2017 iets op vooruit.

Foto ANP

De woonlasten in grote gemeenten dalen dit jaar voor het eerst licht sinds ze vanaf 2002 worden bijgehouden. Huiseigenaren met een gezin betalen gemiddeld 678 euro onroerende zaak-belasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing: dat is 0,2 procent (1 euro) minder dan vorig jaar. Huurders betalen dit jaar gemiddeld 332 euro minder, wat neerkomt op 3 euro minder (1,0 procent).

Dat blijkt uit het woonlastenonderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek omvat 38 grote gemeenten waar 40 procent van de bevolking woont.

De belangrijkste reden is de daling van de afvalstoffenheffing met gemiddeld 1,6 procent (4 euro). Afvalscheiding door bewoners maakt de verwerking goedkoper, waardoor gemeenten experimenteren met betere methoden van afvalinzameling.

Door de stijging van de huizenprijzen stijgt de onroerende zaak belasting (ozb), die is gebaseerd op de gemeentelijke WOZ-waarde van woningen. Huiseigenaren betalen gemiddeld 1,7 procent meer: 237 euro.

Gemeenten mogen zelf hun ozb-tarieven bepalen, waardoor deze niet altijd gelijk lopen met de huizenprijzen. De maximale gemiddelde ozb-stijging in alle gemeenten is wel gebonden aan het bbp en de bestedingen. Van 2012 tot en met 2016 hebben gemeenten deze norm ieder jaar overschreden om hun begroting sluitend te krijgen. Dat kan omdat deze norm niet wettelijk is. Bij overschrijding kan het Gemeentefonds worden gekort, maar dat is nog nooit gebeurd.

Met een gemiddelde ozb-stijging van 1,7 procent zitten de grote gemeenten onder de norm van 1,97 procent voor dit jaar, maar de kleine gemeenten zijn nog niet meegerekend.

De woonlasten geven geen volledig beeld, omdat in 13 onderzochte gemeentes de belasting op ondergrondse leidingen niet wordt meegeteld. Deze „onzichtbare” precariobelasting mogen netbeheerders en waterbedrijven afzonderlijk via de energie of waterrekening heffen. De precario daalt dit jaar met 1,6 procent tot gemiddeld 277 euro per inwoner.