De blije rat heeft roze oren

De doorbloeding in het oor is bij blije ratten sterker.

Heeft de rat ook positieve gezichtsuitdrukkingen? Bij proefdiergebruik is vrijwel alleen gekeken na naar negatieve oogopslagen en grimassen bij pijn, agressie en angst. Maar geeft de tevreden rat ook iets prijs? Zwitserse welzijnsonderzoekers schotelden ratten prettige levensomstandigheden voor en gevarieerde verassingen door af en toe strelen en kietelen. Zij legden een arsenaal aan met fotografische kopstudies.

In die portretten van de luxe-ratten versus die van dieren in een nieuwe omgeving met af en toe hinderlijk geluid zijn veel verschillen hooguit subtiel, zoals in ontspanning van het hoofd, een frank en vrije oogopslag of snorhaar-stand. Maar echt in het oog springt de doorbloeding van de oren: bij blije ratten sterker. Zij hebben behalve een roze leventje ook roze oortjes, die ze ook nog eens ontspannen wat opzij laten hangen (PLOSone, online).

Ratten zijn niet erge visueel ingesteld. Het is nog niet bekend of ze elkaars stemming hieraan aflezen. Maar deze maatgever van welzijn is voor mensen in ieder geval handig. Een rat op het wintervoer voor de vogels, met bleke oortjes? Strooi wat gevarieerder, of bouw een hokje. Maar de grootste winst is te halen in het laboratorium zelf, waar het altijd maar wat gissen is naar vermoedelijk welzijn. Ratten hebben er oren naar.