‘Top van OM moet ingrijpen bij parket Limburg’

Justitie Geen angstcultuur, wel veel onvrede bij het personeel van het Openbaar Ministerie in Limburg, concludeert de Onderzoeksraad Integriteit Overheid in een nog vertrouwelijk rapport.

Een beeld van Vrouwe Justitia, het symbool van rechtvaardigheid.
Een beeld van Vrouwe Justitia, het symbool van rechtvaardigheid. Lex van Lieshout / ANP

Er moeten door de top van het Openbaar Ministerie op korte termijn „substantiële maatregelen” worden genomen om „gevoelens van arbeidsonrust en sociale onveiligheid” weg te nemen die leven bij een deel van het personeel van het parket in Limburg.

Die conclusie trekt de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Dit onafhankelijke overheidsorgaan – waar ambtenaren vermoedens van misstanden bij rijksinstellingen kunnen melden – heeft na klachten van Limburgse parketmedewerkers het afgelopen half jaar een onderzoek gedaan naar het functioneren van het OM in Maastricht. Centrale vraag was of er „sprake is van een angst- en afrekencultuur” binnen de justitiële organisatie.

Een angstcultuur als zodanig is niet vastgesteld. Wel is er veel onvrede bij personeelsleden. Om die reden schrijft de onderzoeksraad in het nog vertrouwelijke rapport dat indien de parketleiding signalen negeert er „een gevaar is voor het goed functioneren van de openbare dienst”.

Het onderzoek richtte zich ook op mogelijke „financiële belangenverstrengeling” bij de openbare aanbesteding van werken door het Limburgse OM. Het gaat om vermoedens van bevoordeling van een echtgenoot van een officier van justitie bij het afhuren van ruimtes voor de nieuwjaarsreceptie. Van dergelijke belangenverstrengeling is de onderzoeksraad niets gebleken.

‘Geen angstcultuur’

Het is voor het eerst dat het interne handelen van het OM op een dergelijke wijze is onderzocht. De voorzitter van het college van procureurs-generaal Herman Bolhaar heeft de medewerkers van het parket in Maastricht dinsdagmiddag verteld dat er volgens de onderzoeksraad „geen sprake is geweest van integriteitsmisstanden en ook niets is gebleken van een breed bestaande angst- en afrekencultuur in de organisatie”, aldus een woordvoerder van het OM. „Wel doet de Onderzoeksraad een aantal aanbevelingen waar het College, de parketleiding en de Ondernemingsraad van het parket Limburg mee aan de slag zullen gaan.”

Het is voor het eerst dat het interne handelen van het OM op een dergelijke wijze is onderzocht

De procedure bij de onderzoeksraad is aangezwengeld door twee werknemers van het OM in Maastricht. Een van de klagers is een officier van justitie. Tegen haar is in 2013 een strafrechtelijk onderzoek geopend wegens computervredebreuk. Dat onderzoek is inmiddels gestopt, maar het OM heeft nog niet besloten wat er met de officier van justitie gebeurt.

Disproportioneel

De andere melding komt van een medewerker van de afdeling beleid en strategie. Zij is vorig jaar ontslagen omdat ze zou hebben geknoeid met declaraties. De beleidsmedewerker van het parket zegt te zijn gestraft nadat ze integriteitschendingen binnen het OM bij haar superieuren had gemeld. Het strafontslag tegen haar is inmiddels ingetrokken. De onderzoeksraad concludeert dat de maatregelen die het Limburgse parket tegen haar nam disproportioneel waren.

Het OM zal naar verluidt volgende week bekend maken hoe ze denkt de problemen in Limburg aan te pakken.