Reorganisatie

Regiokranten TMG geschokt

Personeel van het Noordhollands Dagblad en de andere regiokranten van Telegraaf Media Groep (TMG) is geschokt door het nieuws dat een kwart van hun banen moet verdwijnen. „We laten dit zeker niet zomaar gebeuren”, aldus Michiel van den Busken, voorzitter van de ondernemingsraad, maandag in het NHD. Op 31 december meldde de regiodirectie dat men 45 van de 185 voltijdsbanen schrapt. De OR vreest dat de regiotak wordt geslachtofferd voor de tv-plannen van TMG. (NRC)