Wachttijden ziekenhuis en poliklinieken fors langer

Gezondheidszorg Het geduld van de patiënt wordt steeds meer op de proef gesteld: sinds 2014 stijgen de wachttijden. Dat zal ook in 2017 gebeuren.

De Spoedeisende Hulp van het Academisch Medisch Centrum.
De Spoedeisende Hulp van het Academisch Medisch Centrum. Foto Lex van Lieshout/anp

De gemiddelde wachttijd bij ziekenhuizen is vorig jaar fors langer geworden. In 2015 namen de wachttijden om op de polikliniek langs te komen ook al toe.

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeks-en adviesbureau Mediquest, dat op verzoek van NRC de wachttijden bij ziekenhuizen inventariseerde.

In 2014 lag de gemiddelde wachttijd op 2,95 weken. In 2015 groeide dit naar gemiddeld 3,10 weken en vorig jaar nam de gemiddelde wachttijd nog veel sneller toe, tot 3,52 weken.

De wachttijden blijken over een breed front van specialismen te stijgen. Vooral bij allergologie, oogheelkunde en patiënten met maag-, darm-en leverziekten zijn de wachttijden de afgelopen tijd sterk gegroeid tot inmiddels meer dan 6 weken eind 2016.

De verwachting is dat in 2017 het geduld van patiënten verder op de proef zal worden gesteld. De meeste zorg in Nederland wordt via budgetten verdeeld. Die groeien een stuk minder hard dan de economie. Volgens de laatste CBS-gegevens groeiden de uitgaven aan zorg drie jaar op rij minder hard dan de economie. Toenemende schaarste zal zich onder meer via langere wachttijden manifesteren.

Vorig jaar baarde de gemeente Almere opzien door in oktober te melden dat het geld voor jeugdhulp op was. Jongeren met psychische problemen moesten voor hulp wachten tot 2017. Het kabinet bezuinigde op de jeugdzorg terwijl het beroep hierop sterk toeneemt.

In het ziekenhuiswezen is voor 2017 nog een maximale groei van 1 procent, exclusief inflatie, afgesproken. Als ziekenhuizen zich daar niet aan houden, kunnen ze een naheffing van de minister krijgen.

De economie groeit komend jaar naar verwachting met 2 procent. Meer economische groei leidt doorgaans tot meer vraag naar zorg.

Tegelijkertijd duwen de snel in prijs stijgende ‘dure medicijnen’ uitgaven aan andere zorg weg. Er blijft binnen het beperkte budget minder geld over waardoor extra krapte ontstaat en wachttijden langer worden.

Vorig najaar klaagden diverse ziekenhuizen dat hun ‘budget’ van de verzekeraar op was waardoor zij patiënten voor de rest van het jaar gingen weigeren. Zij kondigden aan alleen nog noodgevallen te helpen in 2016.

Er zijn ook ziekenhuizen die niet zo expliciet de strijd met verzekeraars aan gaan over het budget, maar wel aan het eind van het jaar patiënten doorschuiven naar het nieuwe jaar. Dit kan ook een verklaring zijn voor de gestegen wachttijd in 2016.

Lees ook het achtergrondverhaal Zorg nodig? Ook in 2017 moet je langer wachten