Verenigde Naties

VN Veiligheidsraad verwelkomt unaniem wapenstilstand in Syrië

De VN Veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie aangenomen waarin het staakt-het-vuren in Syrië wordt verwelkomd. Het bestand kwam vorige week tot stand onder toezicht van Rusland, Turkije en Iran. De raad zegt in de resolutie, ingediend door de Russen, plannen voor nieuwe vredesgesprekken te steunen. In de resolutie worden geen specifieke maatregelen, zoals Rusland die aandroeg, gesteund. In de door Rusland opgestelde resolutie zou de Veiligheidsraad het staakt-het-vuren hebben ‘onderschreven’. Dat werd ‘verwelkomd’, om aan de bezwaren van sommige leden tegemoet te komen en algemene goedkeuring te verzekeren. Op enkele incidenten na lijkt het bestand dit weekend te houden.

Syrische advocaat over mensenrechten pagina 14