Rijkswaterstaat op zoek naar brokstukken stuw

Volgens inspecties zouden er stukken van de stuw bij Grave onder water kunnen liggen. Het waterpeil zakt sinds een schip vorige week op de stuw botste.

Woonboten hangen scheef in de Paesplas bij Gennep. Het waterpeil staat laag vanwege een kapotte stuw.
Woonboten hangen scheef in de Paesplas bij Gennep. Het waterpeil staat laag vanwege een kapotte stuw. Foto ANP/Marcel van Hoorn

Rijkswaterstaat gaat op maandag met sonarboten op zoek naar overgebleven brokstukken van de kapotte stuw bij Grave. Tijdens een inspectie met onderwatercamera’s afgelopen zaterdag bleek dat er mogelijk delen van de stuw op de bodem van de Maas richting Nijmegen liggen, aldus een woordvoerder. Als het om grote stukken gaat, dan is dat mogelijk een belemmering voor de scheepvaart. Bovendien kan Rijkswaterstaat pas bepalen of de jukken en schuiven van de stuw te herstellen zijn wanneer mogelijke brokstukken teruggevonden zijn. Er worden ook een aantal schuiven gecontroleerd.

Op het moment ligt het waterpeil op het Maas-Waalkanaal op de hoogte die het zou hebben zonder de stuw. Grote bedrijven kunnen momenteel niet over het kanaal bevoorraad worden vanwege de lage waterstand. Rijkwaterstaat verhoogt vanaf maandag met behulp van noodpompen de stand van het water in het Maas-Waalkanaal, van +5.14m NAP naar +7.9m NAP.

Ook elders is er overlast, zoals bij de bewoners van woonboten in de Paesplas in Gennep, die door het dalende waterpeil scheef hangen.

Tekst loopt verder onder kaart:

Aanvaring

De problemen bij de Brabantse stuw begonnen op donderdagavond, toen een binnenvaartschip tegen de John S. Thompsonbrug en aanwezige sluisdeuren aan vaarde. Daardoor begon er water uit de stuw te lopen. Alle scheepvaart tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal is gestremd.

Lees ook: Woonboten schots, scheef en onbewoonbaar na botsing schip

Volgens Rijkswaterstaat duurt het zeker nog enkele dagen voordat er iets te zeggen valt over de schade aan de stuw. Pas daarna kunnen zij een inschatting maken wanneer de Maas bij Grave weer te bevaren is. Daarbij kijken zij ook naar eventuele korte termijnoplossingen, bijvoorbeeld om de problematiek rond de woonboten snel op te lossen.