Hoe goed ken jij de verkiezingsprogramma’s?

Combineer passages uit veertien verkiezingsprogramma’s met de juiste politieke partij in onze quiz.

De meeste politieke partijen die in maart serieus meedingen naar Kamerzetels hebben inmiddels hun verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Ze doen daarin voorstellen waar je niet van opkijkt (de VVD pleit voor veel lastenverlichting, de SP juist voor zwaardere belasting van de hogere inkomens), maar nemen ook meer verrassende standpunten in.

Hoe goed ken jij de verkiezingsprogramma’s en de meer onverwachte standpunten van de politieke partijen? In deze quiz leggen we je 14 passages uit de verkiezingsprogramma’s voor. Combineer de passage met de juiste partij. Let op: je moet dus raden in welk van de vier genoemde partijprogramma’s deze passage staat. Dit betekent niet dat andere partijen die hier niet worden genoemd niet een soortgelijk standpunt kunnen hebben.

Quiz

Hoe goed ken jij de verkiezingsprogramma’s en de meer onverwachtse standpunten van de politieke partijen?

Wij willen investeringen in de Nederlandse economie maximaal stimuleren. Daarvoor is nodig dat krachten in Nederland gebundeld worden. Door het samenvoegen van bestaande instituties (zoals de Bank Nederlandse Gemeenten, de Waterschapsbank en de Nederlandse financieringsmaatschappij FMO) en van verschillende financieringsregelingen, kan een sterke (private) speler ontstaan.

Wat anderen dachten:
PVV
Christen­Unie
VVD
Piratenpartij

Het plan voor een soort Nederlandse investeringsbank staat in het programma van de VVD. De liberalen vinden dat zo’n instelling op afstand van de overheid moet staan en gericht moet zijn op het bijeenbrengen van investeringen in grote projecten op het gebied van bv. infrastructuur en energie. De VVD hoopt met deze instelling het Nederlandse vestigingsklimaat te versterken.

We willen wettelijk vastleggen welke diersoorten als huisdier gehouden mogen worden. Die zogenaamde ‘positieflijst’ bestaat al voor zoogdieren, maar voor andere categorieën zoals vogels, vissen en reptielen gaan we dit ook vastleggen.

Wat anderen dachten:
Partij voor de Dieren
PvdA
Groen­Links
PVV

Hoewel je hier misschien snel aan de Partij voor de Dieren zou denken is dit het laatste punt onder de noemer ‘Landbouw, voedsel en dierenwelzijn’ uit het PvdA-programma. Op de positieflijst voor zoogdieren staan naast vertrouwde soorten als de huishond en de huiskat ook de schroefhoorngeit en de kleine Egyptische renmuis.

Wij kunnen niet wachten tot het misgaat. We moeten bereid zijn om in een vroeg stadium in te grijpen, door het verheerlijken van geweld strafbaar te stellen en de financiering van moskeeën en islamitische organisaties door buitenlandse overheden te verbieden.

Wat anderen dachten:
VVD
PVV
VNL
CDA

Deze passage staat in het programma van het CDA. De partij profileerde zich, net als de overige hier genoemde partijen, de afgelopen jaren steviger op het aanpakken van de radicale islam. CDA-leider Buma kwam met het voorstel het verheerlijken van geweld strafbaar te stellen, wat bijvoorbeeld de VVD te ver vindt gaan met het oog op de vrijheid van meningsuiting.

Op middelbare scholen komt meer aandacht voor filosofie, religie en levensbeschouwing, waarbij leerlingen kritisch leren nadenken over hun eigen achtergronden en leren omgaan met andersdenkenden.

Wat anderen dachten:
SP
SGP
CDA
Denk

Dit voorstel zou je misschien niet direct met de SP associëren maar het staat wel in het verkiezingsprogramma van de socialisten onder de noemer ‘Niet langs elkaar heen, maar samen leven’. Het voorstel van de SP is bedoeld om gescheiden werelden in buurten en op scholen tegen te gaan.

De gemiddelde wachtlijst voor een sociale huurwoning bedraagt in Nederland acht jaar, met uitschieters tot 21 jaar. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Door deze zeer lange wachtlijsten komen zowel nieuwkomers, die zoeken naar een eerste huis, als ouderen, die zoeken naar een seniorenwoning, lelijk in de knel.

Wat anderen dachten:
PvdA
SP
D66
Christen­Unie

Hoewel deze passage misschien leest als het typische standpunt van een linkse partij, treffen we hem aan in het programma van D66. De sociaal-liberalen vinden dat er veel moet veranderen aan de malaise op de huurmarkt, zowel bij de sociale huur als bij de vrije huur.

Iedereen is vrij op 5 mei: een symbolische feestdag waarop iedereen de vrijheid met elkaar viert.

Wat anderen dachten:
PVV
Groen­Links
VNL
D66

Nu is Bevrijdingsdag iedere vijf jaar op 5 mei een vrije dag, GroenLinks wil dat dit ieder jaar een standaard vrije dag voor alle Nederlanders wordt. Ook de VVD voegde dit voorstel onlangs op het partijcongres toe aan het verkiezingsprogramma.

Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. [...] Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm.

Wat anderen dachten:
Christen­Unie
Groen­Links
PvdA
Partij voor de Dieren

Deze passage staat in het programma ‘Hoopvol realistisch’ van de ChristenUnie, die nog wel eens geschaard wordt onder de linkse partijen. Aan de andere kant past de passage bij het rentmeesterschap over de planeet waar christelijke partijen voor staan. De ChristenUnie wil “materialen die de Schepping ons geeft niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken.”

Het nieuws op NPO Radio 1 mag niet langer verdrongen worden door ellenlange rechtstreekse verslagen van allerlei sportevenementen.

Wat anderen dachten:
CDA
SGP
50­Plus
Denk

De SGP wil dat de publieke omroep zich duidelijk onderscheidt van commerciële omroepen en vindt dat “goedkoop amusement” en de “dure inkoop van sportrechten” niet bij de publieke omroep passen. Die moet zich richten op de kerntaken, vindt de SGP.

De burgemeester wordt rechtstreeks gekozen.

Wat anderen dachten:
50­Plus
PvdA
PVV
Christen­Unie

Het kroonjuweel van D66 komt ook terug in het verkiezingsprogramma van 50Plus. De PVV bepleit ook meer directe democratie met behulp van referenda, maar zegt niets over de gekozen burgemeester. De PvdA stond de afgelopen jaren sympathiek tegenover de gekozen burgervader, maar noemt dit punt ook niet het nieuwe verkiezingsprogramma.

Er moet  een flexibele AOW-leeftijd komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW. Wie een uitkering heeft op 65-jarige leeftijd, krijgt vanaf dan AOW.

Wat anderen dachten:
50­Plus
Partij voor de Dieren
SP
PVV

Dit pleidooi voor een flexibele AOW-leeftijd staat in het programma van de Partij voor de Dieren. 50Plus en de PVV willen dat de AOW-leeftijd teruggaat naar 65 jaar. De SP wil dat de AOW-leeftijd in elk geval tot 2020 op 65 blijft.

We investeren alleen in rendabele, duurzame energievormen. We stimuleren innovatie op dit terrein. We beschermen onze natuurgebieden en nationale parken.

Wat anderen dachten:
Groen­Links
VNL
Partij voor de Dieren
SP

Deze passage komt uit de koker van VNL (VoorNederland), de partij van Jan Roos. VNL is voor het aanleggen van meer wegen en tegen de subsidiëring van windmolens, maar wil wel investeren in wat zij zien als ‘echte’ innovatie op het gebied van duurzaamheid.

Kiesrecht voor burgers vanaf 16 jaar.

Wat anderen dachten:
VVD
Groen­Links
Denk
SP

Dit voorstel komt uit de koker van Denk, de partij van de voormalige PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Denk vindt dat jongeren bewust moeten worden gemaakt van de besluitvorming en daarbij vroeg betrokken moeten raken, “want onze jongeren zijn daaraan toe”.

Je hebt van de vragen goed beantwoord.

Lees ook In het Nederland van na de verkiezingen is het altijd zomer