Afwijzing door nevenfuncties

Een cv vol nevenactiviteiten, maar niet de juiste. Hij had gesolliciteerd als juridisch medewerker bij het Limburgse Hilkens Advocaten en werd niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Uit zijn cv en motivatiebrief bleek dat de man actief betrokken was bij een kerk, onder meer als webmaster van de site van die kerk. Bovendien was hij aangesloten geweest bij een christelijke studentenvereniging. In een toelichting op de afwijzing liet het advocatenkantoor de sollicitant weten dat zijn middelbare school op zijn cv ontbrak en dat de voorkeur niet uitging naar een kandidaat met „een meer dan minimale betrokkenheid bij welke kerk dan ook”. Bepaalde levensovertuigingen en hobby’s maken dat kandidaten niet in de organisatie passen, aldus het kantoor. De sollicitant voelde zich gediscrimineerd op grond van zijn geloof en stapte naar het College voor de Rechten van Mens. Het advocatenkantoor verklaarde dat de afwijzing niets te maken had met de geloofsovertuiging van de man, maar met zijn vrijetijdsbesteding. Het zou een te groot afbreukrisico met zich meebrengen. Een risico dat het kantoor niet wilde nemen. Maar het College geeft de sollicitant gelijk. Met vrijetijdsbesteding doelt het kantoor wel degelijk op de geloofsovertuiging van de man. Het heeft dan ook bij de afwijzing direct onderscheid gemaakt op grond van godsdienst en dat mag niet.

www.mensenrechten.nl 2016-134