Dit verandert in 2017 op de hypotheekmarkt

Woningmarkt Nieuwe maatregelen moeten een koophuis in 2017 dichterbij brengen. Belastingvrij schenken tot een ton bijvoorbeeld.

Foto ANP

Huizenkopers kunnen íets meer lenen en het afkopen van bepaalde hypotheken kan goedkoper zijn. Vier veranderingen op de hypotheekmarkt in het nieuwe jaar:

1. Meer financiële ruimte om een hypotheeklening te sluiten

Nederlanders mogen iets meer lenen, omdat hun koopkracht is gestegen. De maximale hypotheek is per 1 januari wel teruggebracht van 102 naar 101 procent van de woningwaarde en ook de hypotheekrente-aftrek is weer iets afgebouwd. Maar per saldo kunnen huizenkopers, vooral tweeverdieners, iets meer lenen dan vorig jaar. Hoeveel, dat hangt af van de rente en individuele huishoudens, volgens rekenvoorbeelden van budgetinstituut Nibud. Bij een lage rente (1,75 procent) kan iemand met een jaarinkomen van 50.000 euro bruto zelfs 2.000 euro mínder lenen, maar bij een rente van 2,75 procent 8.780 euro méer. Per 1 januari is verder de belastingvrije schenking verhoogd van 53.016 euro naar een ton. Er hoeft geen ouder-kindrelatie meer te zijn, voorwaarde blijft dat het geld naar de woning of hypotheek gaat.

2. Spaar- en beleggingshypotheek voortaan belastingvrij afkopen

Mensen met een spaar- of beleggingshypotheek bouwen vermogen op om in de toekomst af te lossen. Ze profiteren zo volop van de hypotheekrenteaftrek, want de hypotheekschuld blijft al die tijd staan. Voorwaarde is wel dat ze minstens 15 of 20 jaar geld inleggen om dan belastingvrij af te mogen lossen. Vanaf 1 januari mogen ze hun hypotheek ook éérder belastingvrij aflossen als ze een nieuwe woning kopen. Zo hoeven ze hun oude hypotheek niet mee te nemen en zijn ze vrij om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Het kan duizenden euro’s schelen, volgens platform Wijzer in geldzaken. Neem een huiseigenaar die in tien jaar 29.400 euro heeft gespaard met een rendement van 8.400 euro (tegen 5 procent rente). Over die 8.400 euro aan extra inkomsten uit eigen woning moest hij in schijf drie bij voortijdig afkopen eerst 40,8 procent belasting betalen: bijna 3.430 euro. Máár, zegt een woordvoerder van Wijzer in geldzaken, consumenten moeten zich goed laten voorlichten, want het is niet altijd voordelig.

3. De oude Starterslening heeft een Combinatielening erbij

De Starterslening is veranderd en toch hetzelfde gebleven. De Starterslening (1.244 nieuwe in het afgelopen kwartaal) is een lening bovenop de hypotheek om een eerste woning te kunnen betalen. Om starters tegemoet te komen, heeft de Starterslening de eerste drie jaar geen maandlasten. Omdat hypotheken sinds 2013 annuïtair moeten afgelost om hypotheekrente-aftrek te krijgen, werd voor Startersleningen drie jaar een uitzondering gemaakt. Die uitzondering is op Oudjaarsdag verlopen, maar daarop is iets bedacht: een tweede ‘Combinatielening’ om daarmee de Starterslening af te lossen en tóch de renteaftrek te behouden. Op de Combinatielening zit geen aftrek en dat scheelt „een paar euro’s per maand netto”, volgens het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

4. Lagere drempel voor zzp’ers om een hypotheek af te sluiten

Zzp’ers hoeven niet langer drie jaar actief te zijn voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tegen een onbetaalbare restschuld. Sinds december vorig jaar geldt de nieuwe regel dat ze ook na één jaar als zzp’er in aanmerking komen. Zulke ‘jonge’ zelfstandigen kunnen sinds december een NHG-hypotheek afsluiten bij SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypotheken en RegioBank. Sinds 1 januari zijn daar Woonfonds Achmea en NIBC Direct terecht bijgekomen. De algemene grens voor een NHG-hypotheek ligt dit jaar op 247.450 euro en op 259.700 euro voor woningen met energiebesparende maatregelen.