Stuw bij Grave

Maas-Waalkanaal nog dagen niet bevaarbaar na aanvaring

Het zal nog dagen duren voor er scheepvaart mogelijk is op het Maas-Waalkanaal – en dan voorlopig nog maar beperkt. Rijkswaterstaat zet pompen in om het water in het kanaal op peil te krijgen. Het waterpeil is meters gezakt doordat een Duits binnenvaartschip donderdagavond de stuwbrug bij Grave ramde.

De pompen moeten het kanaal vanaf maandag op het oorspronkelijke peil van 7,80m NAP brengen. Als dat peil is bereikt, dan kan de scheepvaart „op kleine schaal” gebruikmaken van sluis Weurt. Sluis Heumen blijft tot nader bericht gestremd.

Rijkswaterstaat heeft met onderwatercamera’s de schade aan de stuw bekeken en vastgesteld dat er een gat van 25 meter doorsnee in zit – te groot om met een noodreparatie snel te dichten.

Het schip vervoerde benzeen. Burgemeester Paul Mengde van Heumen, aan de Gelderse kant van de rivier, uitte kritiek op de communicatie rond het incident. Hij hoorde van de aanvaring via Omroep Gelderland en werd pas later op de hoogte gesteld door de betrokken veiligheidsregio’s.

De inwoners van Grave hadden eerder al het advies gekregen ramen en deuren te sluiten. Achteraf bleek dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen bij de aanvaring.