Schippers: huisarts moet aantal abortussen verlagen

Gezondheidszorg

Hoewel Nederland relatief een laag abortuscijfer heeft, wil minister Schippers het aantal nog verder verlagen zo zegt ze in een interview.

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) wil dat het aantal abortussen omlaag gaat. In een interview met het Nederlands Dagblad dat zaterdag verschijnt zegt de minister te vinden dat „wel véél vrouwen abortus laten plegen”. Door huisartsen een grotere rol te geven in de hulp aan ongewenst zwangere vrouwen hoopt de minister het aantal abortussen omlaag te krijgen.

In Nederland worden op dit moment circa 30.000 abortussen per jaar uitgevoerd. Daarmee behoort Nederland tot de landen met de laagste abortuscijfers. Sinds 2008 is in Nederland een licht dalende trend te zien in het aantal abortussen, volgens cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De daling hangt samen met het dalend aantal zwangerschappen. Vooral het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners daalde, met tussen 2013 en 2014 een afname van bijna 13 procent. Toch zegt Schippers van de cijfers te schrikken. „We doen veel aan voorlichting en preventie. Als je vervolgens naar dat cijfer kijkt, dan schrik ik daar wel van. Ik wil het abortuscijfer verder naar beneden zien te krijgen. Abortus is geen verkapte anticonceptie.”

Om haar doel te bereiken, wil de minister huisartsen een grotere rol geven in de hulp aan ongewenst zwangeren. Daartoe stuurt ze dit voorjaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat regelt dat vrouwen een abortuspil ook bij de huisarts kunnen krijgen. Daardoor hoeven vrouwen voor een abortus niet meer noodzakelijkerwijs naar een abortuskliniek.

Volgens Schippers kan dit het aantal abortussen verlagen. „Bij een abortuskliniek loop je anoniem binnen. Als je bij een huisarts komt voor abortus, is dat anders. De arts kent jou, misschien je omgeving en zegt: ‘Joh, abortus? Ga eens zitten’.”

De stichting voor hulp bij ongewenste zwangerschap Fiom laat via een woordvoerder weten voor het terugdringen van het aantal abortussen te zijn. „Maar als ze expliciet het accent op abortus legt betekent dat dat ze iets veranderd wil zien in de keuzevrijheid van vrouwen. Dat lijkt ons niet wenselijk.” Fiom betwijfelt of een gesprek met de huisarts het aantal abortussen echt zal verkleinen.

    • Japke-d. Bouma