Opinie

Plan voor de Coolsingel is onprofessioneel

De renovatie van de Coolsingel moet worden gebaseerd op een doordacht plan voor mobiliteit en detailhandel, vindt Anke Griffioen.

Artist impression

Na het debacle van de Markthal die moeilijk aan standhouders te verhuren blijkt, het afbrokkelen van de plannen voor winkelgebouw Forum en de komst van het Collectiegebouw in het Museumpark waar nog maar weinig huurders voor zijn, ligt er nu een gemankeerd plan voor de herinrichting van de Coolsingel.

Dit plan kent veel open einden en dus zijn de kosten niet controleerbaar. Zo is de fietsenstalling nog niet in het ontwerp opgenomen terwijl die er wel moet komen. Los daarvan zijn bekende, belangrijke problemen niet in het plan verwerkt. Ik zie er tenminste vier. De hardnekkige leegstand op het Stadhuisplein en matig ingevulde stukken Coolsingel vragen om een detailhandelsvisie. Hoeveel winkelruimte is nodig op de Coolsingel en hoe krijg je daar kwalitatief aantrekkelijke winkels? Ambtenaren hebben al jaren een plan in voorbereiding, maar er is niets vastgesteld of zelfs maar besproken. Het stadsbestuur redeneert dat een leuke Coolsingel vanzelf leuke winkels trekt. Maar dat is niet zo.

En dan het nog te bouwen winkelgebouw Forum. Dit had een icoon op de Coolsingel moeten worden, maar nu lijkt zelfs de uitgeklede veel goedkopere variant amper haalbaar. De bouw is immers nog steeds niet begonnen. Derde punt is het gebouw van Citylens en de voormalige VVV op de kop van de Coolsingel. Dit object is lelijk en verstoort het zicht op de toekomstige ‘boulevard met allure’ die de Coolsingel moet worden. Ook de stoep bij het Stadhuisplein zou schoon geveegd moeten worden. Tot slot het feit dat het autoverkeer over de Coolsingel fors wordt verminderd en onder andere over de ‘s-Gravendijkwal wordt afgewikkeld zonder dat er een samenhangend mobiliteitsplan aan ten grondslag ligt. Dat is onprofessioneel en onverantwoordelijk beleid.

Lees ook: De Coolsingel: van autoweg naar groene boulevard

Ik stel een alternatieve route voor. Eerst wordt het mobiliteitsplan 2040 vastgesteld met daarin meerdere verkeerskundige scenario’s voor de Coolsingel. Een Coolsingel zonder verkeer, met echte allure ingericht en planmatig doorgetrokken naar de Erasmusbrug, kan interessant zijn. Dit keer wel in overleg met allerlei betrokken ondernemers en vastgoedeigenaren die zich dan ook committeren aan een investering in hun eigendom.

Voor de detailhandelsvisie geldt eenzelfde volgorde. Dit plan wordt na overleg met de ondernemers vastgesteld met een aparte paragraaf over de Coolsingel. Winkelen is naast mobiliteit de belangrijkste functie van de Coolsingel en de detailhandel is sinds de komst van internetwinkelen enorm in beweging. Het is een gemiste kans om die functie niet doordacht en met meer toekomstvisie in het plan op te nemen.

Anke Griffioen, Ondernemer Caland Schoen Nieuwe Binnenweg