PFZW, PME, PMT

Toch geen pensioenkorting bij zorg- en metaalfondsen

De pensioenfondsen PFZW, PME en PMT gaan in 2017 niet korten op hun pensioenen. Dat maakten ze vrijdag bekend. Dat is opvallend, omdat het er eerder op leek dat de drie hun pensioenuitkeringen zouden moeten verlagen. De financiële situatie van het zorgfonds en van de twee metaalfondsen was kritiek en de dekkingsgraden waren laag. Door gunstige marktomstandigheden en een stijgende rente zijn ze er de afgelopen maand echter beter voor komen te staan. De precieze dekkingsgraden zijn nog niet bekend, maar ze liggen in ieder geval boven de kritieke grens van 90 procent. Daaronder moet gekort worden.

De drie komen als eerste fondsen met uitsluitsel over hun resultaten. De twee andere grote fondsen, ABP en Bouw komen pas in januari met hun resultaten. Mogelijk vallen die door de marktomstandigheden ook bij hen hoger uit, waardoor korten niet nodig is. Daar leek het bij ABP eind november al wel op. PME benadrukt wel dat de goede resultaten niet betekenen dat er geen gevaar meer dreigt. De rente is nog altijd laag en de levensverwachting hoog. Bovendien zit de dekkingsgraad nog altijd onder de 105 procent, de grens die toezichthouder De Nederlandsche Bank hanteert voor veilige fondsen. De vijf grote fondsen beheren samen zo’n 8 miljoen pensioenen. (NRC)