Natuurbescherming

China: eind 2017 algeheel verbod op de handel in ivoor

China stelt vanaf eind 2017 een verbod in op de handel in ivoor, meldt AP. Het verbod wordt stapsgewijs ingevoerd, blijkt uit een verklaring van de regering. Dat China een verbod instelt op de handel in ivoor, is volgens het Wereld Natuur Fonds een belangrijke stap. Het land wordt gezien als grootste markt voor handel in illegaal en legaal verkregen ivoor, dat onder meer gewild is om vermeende geneeskrachtige werking en dat in China geldt als edeler materiaal dan goud. Met een algeheel verbod in China is de kans volgens natuurbeschermers groot dat het stropen van olifanten wegens hun slagtanden stopt. (NRC)