Instanties én coalitiepartijen zijn kritisch over een meerjarige zorgpolis

Zorg Het idee van de voorzitter van de zorgverzekeraars om zorgpolissen langer te laten lopen dan een jaar, oogst meer kritiek dan lof.

Een CT-scan van gezonde slagaders naar de hersenen van een 38-jarige.
Een CT-scan van gezonde slagaders naar de hersenen van een 38-jarige. Foto Science Photo Library / ANP

Het pleidooi voor meerjarige zorgpolissen van André Rouvoet krijgt weinig bijval. De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland sprak zich donderdag in een interview in NRC uit voor een systeem waarbij niet meer ieder jaar van ziektekostenpolis wordt gewisseld. Dat zou „meer rust” geven.

De Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland zijn niet onmiddellijk voorstander van zijn voorstel, zeggen de instanties in een reactie. „Ik vraag me af wat het verzekerden oplevert”, zegt Dianda Veldman, directeur bij Patiëntenfederatie Nederland. „Ik hoor niets over betere voorwaarden, zoals toegang tot betere behandelingen of korting op de premie.”

Liever dan verzekerden voor jaren ‘vastzetten’, zou ze zien dat mensen door het jaar heen van ziektekostenverzekering kunnen wisselen, net zoals een reisverzekering tussentijds kan worden gewijzigd. „Wij neigen eerder naar méér dan minder flexibiliteit.” In het huidige systeem is overstappen van zorgverzekeraar maar één keer per jaar mogelijk: verzekerden moeten voor 1 januari opzeggen en hebben dan tot 1 februari om zich bij een ander aan te sluiten.

Lees ook het interview met André Rouvoet: ‘Zorgverzekeraars zijn de natuurlijke pispaal’

Haken en ogen

De Consumentenbond is evenmin direct enthousiast over de suggestie van Rouvoet, zegt een woordvoerder. Het terugdringen van het aantal polissen heeft voor de belangenorganisatie een hogere prioriteit. „Voor we een goed oordeel over de langjarige polissen kunnen vellen, moeten er nog veel haken en ogen worden uitgezocht.”

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn ook kritisch over het voorstel voor een meerjarenpolis. Sterker nog, VVD-Kamerlid Arno Rutte is volmondig tegen, zegt hij.

„Ik hecht eraan dat iedereen elk jaar opnieuw de mogelijkheid heeft om over te stappen. Je hóéft niet weg, maar de wetenschap dat je weg kunt, is de beste manier om te waarborgen dat de zorgverzekeraars hun uiterste best doen voor hun klanten.”

Volgens Lea Bouwmeester, Kamerlid voor de PvdA, is een meerjarenpolis „niet het eerste dat bijdraagt aan het vertrouwen van patiënten in de zorgverzekeraars”. Ze vindt het „goed dat Rouvoet nu ook kritisch naar zijn organisatie kijkt”, maar mist zijn verbetervoorstellen.

In het interview heeft Rouvoet kritiek op de houding van politici. Die vertonen volgens hem een „enorme wispelturigheid” en houden zich te veel met details bezig.

Ook is Rouvoet scherp als het gaat over het Nationaal Zorgfonds, een plan van de SP waarin de zorgverzekeraars worden afgeschaft. De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, die zelf tussen 1994 en 2011 voor de ChristenUnie Kamerlid, minister en vicepremier was, zegt dat hij „niet goed kan verdragen” als politici onvrede aanjagen. „Met onjuiste beelden, halve waarheden en hele onwaarheden.”

Renske Leijten van de SP reageert vinnig. Dat „geklaag” van Rouvoet, verzucht ze.

„Hij klaagt dat de verzekeraars zich niet begrepen voelen. Maar ja, als je opereert binnen publieke kaders wéét je dat de politiek zich ertegenaan bemoeit. Dat de SP de zorgverzekeraars ter discussie stelt, daar moet hij maar tegen kunnen.”