Brieven

De ingezonden brieven van vrijdag 30 december 2016

Opinie over terreurexperts die maar wat roepen, over brommers op het fietspad en over 65.000 genegeerde burgers die de Kamer om een basisinkomen vroegen.

Foto Lex van Lieshout / ANP

Impulsief, ongepland?

In de analyse van de terreuraanslag op de kerstmarkt in Berlijn (21/12, NRC) wordt ruimte gegeven aan de gedachte van ‘experts’ dat ‘sommige’ (!) aanslagen een ‘impulsief en ongepland’ karakter hebben. Bewijs daarvoor zou zijn dat de Berlijnse aanslag relatief weinig slachtoffers veroorzaakte. Inmiddels is duidelijk dat deze gedachte flauwekul is.

Een via de Süddeutsche Zeitung bekend geworden analyse wijst uit dat het Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) de aanslagpleger Anis Amri sinds 10 maanden goed en langdurig in beeld had, zijn profiel niet dat van een gelegenheidsterrorist was, hij helaas wel als potentiële aanslagpleger is onderschat, maar dat van een ongeplande daad absoluut niet kan worden gesproken.

Nog los van het feit dat de symboliek van de aanslag (de aantoonbare mogelijkheid om door te dringen tot de Gedächtniskirche, hartje Berlijn) wellicht belangrijker is dan het aantal slachtoffers, wijzen de bevindingen ook uit dat de gelukkige voorzienigheid van een automatisch remsysteem de vrachtwagen voortijdig tot stilstand heeft doen komen en mensenlevens heeft gespaard, niet het impulsieve en gelegenheidskarakter van het moderne terrorisme. Conclusie is dat ook veel terrorismedeskundigen van een automatisch remsysteem voorzien zouden moeten zijn.
Ko Colijn, Leiden

Onderschatting kiezers

„Mensen zijn niet achterlijk”, aldus Ronald Sörensen in NRC van 24/25 december. De vraag is echter of zijn verwijzing naar het Oekraïnereferendum het beste voorbeeld is om dat te illustreren. Vast staat dat de meerderheid neen heeft gestemd, dat politici van ‘raadgevend’ ‘bindend’ hebben gemaakt en dat daaruit een digitaal ‘neen-is-neen’ kan volgen. Waarom ook niet?

Maar als mensen dan toch niet achterlijk zijn, mogen ze er ook aan worden herinnerd waarom ze destijds hebben tegengestemd. Oekraïne mag geen lid worden van de EU, verdient geen bescherming door de NAVO.

Waren dat niet de argumenten die het verschil maakten? Als dat zo is, leg dan ook uit dat een bindende verklaring dat die bezwaren ondervangt waarschijnlijk zou hebben geleid tot een andere uitslag. Wie dat niet wil uitleggen onderschat en beledigt zelfs tot op zeker hoogte ‘de mensen’.

Maar stel dat Sörensen inderdaad beter weet, het toch zegt en de aanstaande verkiezingsstrijd in zijn achterhoofd heeft? In dat geval draagt hij bij aan het type ‘vrij gevecht’ dat we in de VS zagen, inclusief nepnieuws, sloganpolitiek en wat al niet.

Misschien is dat ‘slim’, op de korte termijn, met de eerste slag als inzet. Maar uiteindelijk is politiek bedrijven meer dan neuzen tellen. Ik denk dat er veel onderschatting en minachting schuilt in de gedachte dat mensen niet voor enige nuance en redelijkheid vatbaar zijn. Dat is mijns inziens pas achterlijk.
Willem van Genugten, Malden

Ongefilterde radio

In zijn column van 29 december heeft Warna Oosterbaan een waardig en indrukwekkend obituarium geschreven van de Nederlandse radio-omroep op de middengolf. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd worden omroepzenders uit de ether gehaald. Wat echter in zijn stuk niet uit de verf kwam is dat hier niet alleen maar weer een medium teloor is gegaan, maar dat de laatste brug in de vrije informatievoorziening tussen landen wordt opgeblazen.

FM en DAB+ zenders zijn vrijwel alleen binnenlands te beluisteren. Wat overblijft is op internet gebaseerde ‘radio’ en nieuwssites die naar willekeur door landen kunnen worden gefilterd, verdraaid of uitgeschakeld. Met onze vrije pers wordt dat hier en nu misschien niet direct als een probleem gezien. Maar in andere tijden of op andere plaatsen zullen de machthebbers ongetwijfeld tevreden zijn dat in de huiskamers van hun onderdanen niet meer de ondermijnende teksten uit andere landen uit de luidspreker klinken.
Hans van Poelje, Paterswolde

Wat gij wilt dat de mensen u doen…

Wie was Jezus van Nazaret, vroeg het wetenschapskatern van 24 december zich af. Een verhaal over criteria om te bepalen wat er waarschijnlijk is gebeurd. Volgens Jezus stond het einde der tijden voor de deur. Dat hebben we nog steeds niet meegemaakt. Een ongeloofwaardig figuur dus, aangezien dit juist ‘dit de kern van Jezus’ leer was.

Maar geen woord over het advies aan zijn leerlingen. Dat was niet ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet’, maar onbeperkt verdergaand: ‘Wat gij dus wilt dat de mensen u doen, doet dat ook hun, want dat is (de essentie van) de wet en de profeten.’ Altijd gedacht, dat dat de kern van Jezus’ leer was. Had men zich daaraan gehouden, hoeveel gelukkiger was de aarde dan nu geweest.

In de persoon van de islamitische Navid Kermani werd in dezelfde NRC deze weinig wetenschappelijke omissie gelukkig meteen weer hersteld. En wel met diens bewondering „voor de specifiek christelijke liefde die niet alleen de naasten, maar ook andersgezinden omvat”. Kermani, wiens boek Ungläubiges Staunen geworden is „tot een pleidooi voor christelijke liefde, voor verzoening tussen islam en christendom”, een liefde „die”, zoals Marjoleine de Vos haar bespreking veelbetekenend beëindigt, „we nodig zullen hebben”.
Raymund Bruning, Ruurlo

Bedrijfsleven breidelen

Fijn dat columnist Marike Stellinga er nu ook achter is: de EU is er primair voor bedrijven en niet voor haar burgers. Jammer dat ze bijna hekkensluiter is, maar beter laat dan nooit. Voor verontruste burgers is het al langer duidelijk dat de Europese politiek met al die dereguleringen van drie decennia neoliberalisme haar invloed in de politieke besluitvorming volledig heeft verkwanseld. Misschien dat Marike Stellinga haar denkkracht nu eens kan richten op de ingrijpende verbouwing van de EU die noodzakelijk is om het bedrijfsleven te breidelen en de Europese politiek weer het primaat in de besluitvorming te geven. Wellicht dat het Europese project daarmee dan ook haar democratische legitimiteit herwint en het draagvlak onder de (Europese) burgers zich herstelt.
F. Klok, Groenekan

65.000 burgers negeer je toch niet?

Met ons burgerinitiatief Basisinkomen 2018 hebben we op 25 oktober 58.675 handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer, inmiddels betuigden al meer dan 65.000 mensen hun steun. Bovendien wijzen peilingen van de Telegraaf, Maurice de Hond en het AD er op dat 40 procent voorstander is van het basisinkomen. Toch kregen we onlangs te horen dat de Tweede Kamer niet overgaat tot behandeling van ons voorstel om het basisinkomen in 2018 in te voeren.

De afwijzing is gebaseerd op de voorwaarde dat het onderwerp de afgelopen twee jaren nog niet eerder is behandeld. Daar is volgens de strikte interpretatie niet aan voldaan. Een Kamerlid dat voor zichzelf is begonnen heeft in januari 2016 het basisinkomen geagendeerd met een eigen initiatiefnota. Wij zijn in oktober 2015 al met ons burgerinitiatief gestart. Met slechts 3.511 voorkeursstemmen heeft het betreffende Kamerlid bovendien een uiterst mager democratisch mandaat. Merkwaardig dat wij met 65.000 burgers dan niet welkom zijn ons geluid te laten horen.

Wij gaan ervan uit dat veruit de meeste Kamerleden ongelukkig zijn met deze interpretatie. Daarom nodigen we ze uit voor het symposium: ‘Het basisinkomen, Volle Kracht Vooruit’ op 23 januari. Een werkgever, vakbondsvoorzitter, wetenschapper en theaterman; ze zullen hun overtuiging delen. En onder voorzitterschap van Wouke van Scherrenburg gaan we op zoek naar een succesvol vervolg van dit burgerinitiatief. Het basisinkomen als 21ste eeuwse invulling van sociale zekerheid, arbeidsmarkt en een eenvoudig belastingstelsel. Elon Musk, CEO Tesla, en Willem Buiter, hoofdeconoom Citigroup, spraken zich reeds uit voor een basisinkomen.
Johan Luijendijk, Pieter Parmentier, Michael Amende. Basisinkomen2018.nl

Niet brommen op mijn fietspad

Fijn om te lezen dat het ons als fietsers nog gemakkelijker wordt gemaakt: meer fietspaden, snellere routes. Helaas worden fietspaden ook veel gebruikt door scooters en brommers. Zij veroorzaken gevaar, vervuiling (waar juist fietsers de dupe van zijn), overlast en lawaai. Het aantal scooters in steden neemt sterk toe. Het totaal aan scooters en brommers steeg sinds 2007 met twee derde, tot ruim 1.1 miljoen. Om fietsers echt in de watten te leggen is het noodzakelijk scooters naar de rijbaan te verplaatsen en het gebruik van deze ‘fijnstofkanonnen’ uit te faseren. Steden en gemeentes, doe ambitieus, en geef het fietspad terug aan de fietsers!
M. Bierman, Groningen