Roken

Bemoedigende proef

De eerste resultaten van de proef met zes peukenzuilen op de Lijnbaan zijn bemoedigend. In drie maanden tijd gooiden rokers er 50.000 sigarettenpeuken weg. Een vervolgonderzoek moet uitwijzen of de zuilen op lange termijn bijdragen aan minder peuken op straat en of de peukenzuilen meer worden gebruikt dan de peukendovers in de vuilnisbakken en de nieuwe kokers aan de zijkant.