Navordering na ‘gratis’ advies

Hij deed aangifte voor iedereen, behalve voor zichzelf. De man kreeg een bijstandsuitkering, maar bood zich daarnaast aan als belastingadviseur. Tussen 1999 en 2003 deed hij bijna 15.000 aangiften, maar aangiftebiljetten die hij zelf kreeg, gooide hij weg. De zaken liepen goed, totdat de FIOD binnenviel. Uit het strafrechtelijk onderzoek dat volgde, bleek dat de man met opzet niet-bestaande aftrekposten had opgevoerd in de aangiften, zonder medeweten van zijn klanten. Zij kregen eerst geld terug, maar moes-ten dit bij de definitieve aanslag weer terugbetalen. De man werd uiteindelijk veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Met dit vonnis in de hand, legde de fiscus de man navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op voor de opbrengsten van zijn dubieuze handeltje. Per ingevulde aangifte werd 50 euro als omzet aangehouden.

Tegen de zin in van de man, die voor de rechtbank Noord-Holland verklaarde dat hij kosteloos had gewerkt voor allochtonen in Nederland. Hij had nuttig werk gedaan en juist willen helpen. Maar volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat de man naast zijn uitkering inkomsten had en ook het gerechtshof Amsterdam vindt de navordering terecht. De man heeft jarenlang verdiend aan de aangiften van anderen; het wordt tijd dat hij daarover afrekent.

www.rechtspraak.nl ECLI:NL:GHAMS:2016:5108
    • Nelleke Koops