crowdfunding

NACO-huisje komt terug

Stadsherstel Amsterdam heeft de laatste 100.000 euro, van de in totaal benodigde 1 miljoen euro, via crowdfunding ingezameld om het NACO-huisje te restaureren. Het Rijksmonument, ontworpen door Guillaime La Croix, stond op een steiger achter CS en diende van 1919 tot 2004 als ticketloket. De restauratie duurt een jaar, het is nog niet bekend waar en wanneer het huisje geplaatst wordt.

    • Daan Borrel