Peugeot schikt voor 2 miljoen in omkopingszaak

Het autobedrijf schikt met het OM vanwege het fêteren van een Defensieambtenaar die verantwoordelijk was voor aanbestedingsprocedures.

Het logo van Peugeot.
Het logo van Peugeot. Foto Pieter Franken/ ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met autofabrikant Peugeot een schikking van 2 miljoen euro getroffen vanwege omkoping van een defensieambtenaar. Het bedrijf gaf de man, die zich onder meer bezighield met het beheer van het wagenpark van het ministerie, cadeaus en voordeeltjes die - gezien zijn functie - ongeoorloofd waren.

Met de schikking ziet het OM af van strafvervolging van Peugeot. Vier voormalige medewerkers hebben een zogeheten strafbeschikking gekregen, waarbij zonder tussenkomst van de rechter een straf wordt opgelegd. Tot op “managementniveau” waren er werknemers bij de fraude betrokken, stelt het OM.

De transactie maakt deel uit van een groot onderzoek naar omkoping bij de aanbesteding van dienstauto’s voor politie en Defensie. Verschillende politie- en defensieambtenaren lieten zich daarbij fêteren met onder meer dienstreisjes en de betaling van geldbedragen. Ook konden ze goedkoop auto’s leasen.

Grote invloed op aanbesteding

De verdachten hadden soms grote invloed op de aanbesteding van dienstvoertuigen en onderhielden nauwe banden met de autoleveranciers. De aanbestedingen waarvoor zij verantwoordelijk waren, vertegenwoordigden een waarde van honderden miljoenen euro’s.

Een aanbestedingsprocedure in 2010 leidde tot veel ongenoegen bij concurrenten van winnaar Pon. Zij meenden dat de aanbesteding zo was geschreven dat alleen Pon aan de voorwaarden kon voldoen. Een commissie die de beschuldigingen onderzocht, concludeerde dat er geen onrechtmatigheden hadden plaatsgevonden. Wel oordeelde ze dat er sprake was van een zeer inefficiënte procedure en was er te weinig ruimte voor kritisch tegengeluid.

Strafrechtelijk onderzoek leidde echter wel tot een strafdossier tegen politie- en defensieambtenaren en een aantal autobedrijven. Inmiddels zijn verschillende schikkingen getroffen, zoals met Peugeot. Eerder schikte autoimporteur Pon al voor 12 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. Ook werknemers van onder meer Renault en enkele leasemaatschappijen zoals Athlon Car Lease zijn daarbij beschuldigd van betrokkenheid bij omkoping.