Onduidelijkheid over donaties aan Wilders

PVV

Een grote Amerikaanse donateur heeft andere bedragen overgemaakt dan die terug te vinden zijn in het overzicht van de PVV.

De giften die Geert Wilders (PVV) de afgelopen jaren heeft gemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken komen niet overeen met de schenkingen van zijn voornaamste donateur. Dat blijkt uit een overzicht dat het David Horowitz Freedom Center op verzoek van NRC heeft samengesteld.

Volgens Wilders’ jaaropgave, voorzien van een accountantsverklaring, zou de stichting van David Horowitz in 2014 een bedrag van 18.110,69 euro hebben geschonken. Volgens de Amerikanen gaven zij dat jaar echter zeker 40.000 euro meer.

Over 2015 lopen de verklaringen opnieuw uiteen. De Amerikanen zeggen 75.000 dollar te hebben geschonken (destijds bijna 64.000 euro). Wilders gaf dat jaar echter een schenking van 108.244,24 euro op: 44.000 euro méér. Donateur Horowitz kan dat verschil niet verklaren. De PVV en Wilders’ accountant willen niet reageren.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar giften groter dan 4.500 euro sinds 2013 gemeld moeten worden, ziet de discrepantie niet als een probleem. „Wij weten het niet en hoeven dat ook niet te weten. Het is gecontroleerd door de accountant en het klopt”, aldus een woordvoerder.

De Wet financiering politieke partijen biedt enige transparantie over donaties, maar de echte afkomst van Wilders’ geld blijft vaag. Horowitz zegt geen eigen geld te schenken, maar dat van donateurs door te sluizen. Wie die gevers zijn, houdt hij geheim. De Kamer riep het kabinet vorige week op om buitenlandse financiering van politieke partijen en campagnes te verbieden. Alleen de PVV steunde die motie niet.

Horowitz steunpilaar van PVV op nrc.nl & morgen in NRC
    • Emilie van Outeren