Mogelijk ‘verkeersinfarct’ grote steden in 2021

Volgens onderzoek van kennisplatform CROW ontsnappen ook middelgrote steden als Apeldoorn niet aan de toenemende filedruk.

Foto ANP/Olaf Kraak

De verkeersproblematiek in Nederlandse steden wordt in 2021 mogelijk twee keer zo erg als dat die nu is. Dat berekende Kennisplatform CROW Verkeer en Vervoer in opdracht van Trouw. Verkeersopstoppingen blijven niet beperkt tot de Randstad, maar zullen in elke Nederlandse stad te merken zijn, meent CROW. “Het is goed mogelijk dat de verkeerssituatie in bijvoorbeeld Apeldoorn in 2021 net zo slecht is als die op het moment in de Randstad is”, zegt onderzoeker Hans Voerknecht.

Voerknecht combineerde eigen data over verkeersstromen in het land met de voorspelling van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van oktober dit jaar. Als de olieprijs laag blijft en de economie blijft verbeteren, dan vindt er tot 2021 een verdubbeling plaats van de filedruk in de binnensteden. “Wij signaleren al langer dat de filedruk in de steden toeneemt”, zegt Voerknecht. “Maar de discussie over files versmalt zich juist tot de snelwegen.”

Tekst loopt door na de afbeeldingen

De verkeersdruk als gemeten in februari 2016. Kaart opgesteld door CROW in opdracht van Trouw

Prognose verkeersdruk in 2021 bij onveranderde omstandigheden. Kaart opgesteld door CROW in opdracht van Trouw

Wegen, rotondes en kruispunten zouden nu al flink vollopen. Als de hoeveelheid verkeer blijft stijgen, dan wordt dit volgens CROW veel erger. Op basis van 10 euro per uur, de kosteninschatting die KiM gebruikt bij berekeningen over economische schade, kost het fileleed in de steden nu 840 miljoen euro. Dat zou in 2021 kunnen stijgen tot bijna 1,7 miljard.

Oplossingen

Het aanpakken van de infrastructuur van steden is geen reële oplossing, zegt hij: “Het is in de stad nog veel duurder om de infrastructuur aan te passen dan op de snelweg. Dat komt onder andere door de bestaande bebouwing.” Er is volgens Voerknecht echter weinig baat bij. Het aanpakken van bijvoorbeeld een kruispunt zou de filedruk slechts naar het volgende kruispunt verleggen, omdat het wegennet van de steden al de maximale capaciteit heeft bereikt.

Volgens Voerknecht moet de overheid daarom blijven inzetten op een auto-ontmoedigend beleid binnen de steden, waarbij de nadruk komt te liggen op openbaar en fietsvervoer. Zoals bij P+R plaatsen, waar parkeerplaatsen net buiten de stad beschikbaar worden gesteld zodat forensen met het openbaar vervoer verder kunnen reizen. “P+R-plaatsen zijn goede oplossingen voor de grote steden. Voor de middelgrote steden is een P+fiets oplossing handiger. Mensen willen toch vaak niet twintig minuten op de bus wachten”, zegt hij. Ook moeten werkgevers hun werknemers meer ontmoedigen om met de auto te komen. “Bedrijven moeten inzien dat ze geld besparen als ze de mobiliteit aanpakken.”

Het is bovendien economisch aantrekkelijker voor steden om voetgangers aan te trekken, omdat zij veel vaker een winkel binnenlopen. Daarnaast noemt Voerknecht de leefbaarheid. “De schade aan de luchtkwaliteit is veel hoger dan mensen denken.”

    • Len Maessen