Opinie

    • Rommert van den Bos

Donatie

Terwijl ik sta te wachten bij de bushalte word ik benaderd door een dakloze. Hij vraagt me heel vriendelijk: „Heeft u misschien een kleine bijdrage voor het bierfonds?”

Na een korte aarzeling geef ik hem wat.

„Meneer, de penningmeester is u dankbaar.”

En na enkele ogenblikken vertrouwt hij me enigszins overbodig toe: „Ik ben de penningmeester.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijk anekdote gevat in maximaal 120 woorden. U kunt uw Ikje inzenden via nrc.nl/contact.
    • Rommert van den Bos