dienstauto’s

OM schikt voor 2 miljoen met Peugeot in omkopingszaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met autofabrikant Peugeot een schikking van 2 miljoen euro getroffen vanwege omkoping van een defensieambtenaar. Peugeot gaf de man, die zich onder meer bezighield met het beheer van het wagenpark van het ministerie, cadeaus en voordeeltjes. Met de schikking ziet het OM af van strafvervolging van Peugeot. Vier voormalige medewerkers kregen een strafbeschikking, waarbij zonder tussenkomst van de rechter een straf wordt opgelegd. Tot op „managementniveau” waren er werknemers bij de fraude betrokken, stelt het OM. De transactie is onderdeel van een groot onderzoek naar omkoping bij de aanbesteding van dienstauto’s voor politie en defensie. Verschillende politie- en defensieambtenaren lieten zich daarbij fêteren. (NRC)

    • Jorg Leijten