Belastingontduiking

Luxemburg scherpt belastingregels aan

Luxemburg gaat de belastingregels voor bedrijven flink aanscherpen. De nieuwe regels moeten het moeilijker maken voor grote multinationals om belasting te ontduiken. In 2014 werd bekend dat bedrijven geheime belastingdeals sloten met de Luxemburgse overheid. De nieuwe wetgeving dwingt ondernemingen ertoe om ook voor het moederbedrijf alle financieringsactiviteiten tegen marktconforme tarieven uit te voeren. De Europese Commissie verwelkomt de maatregelen. (Reuters)