Werknemers met ideeën, graag

Ondernemerschap Acht op de honderd werknemers ‘onderneemt’ op zijn of haar werk. Is dat een goede score? En waarom is dat belangrijk?

Illustratie Tomas Schats

Acht op de honderd werknemers in Europa zijn ‘intrapreneur’. Dat bleek vorige week uit een rapport van het World Economic Forum. Alleen in de Verenigde Staten, Canada en Australië ligt dat aantal hoger.

Acht op de honderd werknemers in Europa zijn ‘intrapreneur’.

De kans is groot dat je nooit van het fenomeen ‘intrapeneur’ gehoord hebt. Toch zou je er zomaar eens een kunnen zijn. Intrapreneurs zijn werknemers die ondernemen binnen het bedrijf waar ze werken. Het is een groep ‘verborgen’ ondernemers, die zonder naar de Kamer van Koophandel te stappen, toch aan nieuwe innovatieve ideeën werkt.

Europa doet het dus relatief goed, wat intrapreneurschap betreft. Toch kan het in Nederland nog beter, vindt Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap aan de Rotterdam School of Management. Intrapreneurschap is goede een stimulans voor de economie, legt hij uit: „70 procent van de Nederlandse bedrijven groeit niet meer. Daar is kortom ondernemerschap nodig om nieuwe technologieën in te zetten, kansen te zien, en die vervolgens ook te pakken.” Hoewel er de laatste jaren veel aandacht is voor start-ups, zorgen grote bedrijven nog steeds voor de meeste banen, aldus Jansen. „Het is daarom belangrijk dat ook zij blijven innoveren.”

Ondernemende werknemers zijn over het algemeen de meest betrokken werknemers

Bovendien is het goed voor de medewerkers, ontdekte Jansen in eigen onderzoek. „Ondernemende werknemers zijn over het algemeen de meest betrokken
werknemers.” Bovendien vergroten ze de productiviteit, door kritisch naar de eigen organisatie te kijken. „Omdat deze werknemers zich identificeren met het bedrijf, hebben ze een intrinsieke motivatie het bedrijf te verbeteren.” Maar er is wel een voorwaarde voor die houding: vanuit de top van het bedrijf moet ondernemerschap worden gestimuleerd.

Hoe bedrijven dat het beste kunnen doen? „Om te beginnen is het belangrijk diverse teams samen te stellen. Diversiteit zorgt voor creativiteit”, zegt Jansen. Daarnaast is voor ondernemerschap een geschikt beloningssyteem nodig. „Mensen moeten niet afgerekend worden op kortetermijnresultaten, zoals het vergroten van de winst of het behalen van een bepaalde omzet. Dat stimuleert geen ondernemerschap”, legt Jansen uit. „Ondernemers gedijen juist het beste in een klimaat met langetermijndoelen.”

Eerst onder de radar

En heb je dan een briljant idee om de organisatie verder te helpen? Werk het dan eerst onder de radar goed uit, zegt Jansen. Want kom je met een volledig uitgewerkt innovatief plan op de proppen, dan is de kans het grootst dat er draagvlak voor je initiatief ontstaat en mensen zich aansluiten. „Verzamel een groep mensen om je heen die in het project geloven” Maar, benadrukt Jansen, denk vooral goed na over de verwachtingen die je op de werkvloer over jouw project schept. „Blaas nooit te hoog van de toren en blijf reëel.” Je moet het wel waar kunnen maken.

Actuele vacatures

Meer vacatures

Uitgelichte artikelen

Meer artikelen