Recensie

Recensie

Vuurwerk aan lijstjes (en een knal)

    • Paul Steenhuis

DE LIJSTJES

Net als vuurwerk horen lijstjes bij het eind van het jaar. Wat was het beste toneelstuk, de beste film of klassiekemuziekvoorstelling, wat was het beste hiphopalbum van 2016?

En net als bij een goede vuurwerkshow is er veel te zien; niet alleen maar een grote knal – en dat was het dan.

Er is namelijk veel wat schitterend was in 2016 volgens onze ruim dertig NRC-kunstcritici. In deze bijlage vindt u een overzicht van hun lijstjes met wat zij in hun genre de vijf beste kunstuitingen van het jaar vonden.

Smaken verschillen. Dus zijn er per genre soms heel verschillende lijstjes met ‘het beste’, en soms overeenkomsten: vergelijken, en kijken wie vindt wat, is onderdeel van de lol van lijstjes.

Het is ook een uitnodiging om uw eigen oordeel te scherpen, zoals iedere recensie dat is. Of een tip, om u erop te wijzen dat er iets cultureels te genieten valt, wat u misschien is ontgaan. Dat geldt ook voor deze lijstjes: sommige van de exposities die als beste van het jaar genoemd worden, zijn nog net te bezoeken.

Nu zijn er mensen die aan één lijstje genoeg hebben. Die vinden veel lijstjes een chaos, terwijl lijstjes juist orde in de chaos moeten scheppen.

Speciaal voor de liefhebbers van populaire muziek, waarin toptienen floreren, hebben we een lijst van lijstjes samengesteld. Een meta-lijst. Daarin zijn de lijsten van gezaghebbende internationale popbladen en andere media met de oordelen van onze muziekcritici samengebald tot één min of meer definitieve lijst. Zodat de mensen die maar één lijstje wensen (er-kan-er-maar-één-de-beste-zijn) het culturele jaar 2016 met een grote knal kunnen laten eindigen.

Alvast een goed 2017 gewenst.

Paul Steenhuis is chef cultuurredactie