ACM: ProRail berekende te hoog tarief voor spoorgebruik

De spoorbeheerder moet daarom van de toezichthouder over 2015 en 2016 ruim 4 miljoen euro per jaar terugbetalen aan vervoerders.

Foto Koen van Weel/ ANP

ProRail heeft de afgelopen jaren te hoge tarieven in rekening gebracht voor het gebruik van het spoor. De spoorbeheerder moet daarom over 2015 en 2016 ruim 4 miljoen euro per jaar terugbetalen, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgelegd in een bindende aanwijzing.

ProRail moet de zogeheten gebruikersvergoeding met terugwerkende kracht aanpassen. De spoorbeheerder berekende de afgelopen twee jaar een tariefstijging van 18 procent, in totaal zo’n 50 miljoen euro, aan de vervoerders. Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia -vertegenwoordigd door de Federatie Mobiliteit Nederland (FMN) dienden hierop een klacht in bij de ACM.

De uitspraak van de toezichthouder vormt het voorlopige slot in een lang voortslepende zaak. De ACM bepaalde eerder al dat ProRail de berekening beter moest onderbouwen. Daaruit is nu dus gebleken dat er één bepaalde factor onterecht is meegewogen bij de vaststelling van de gebruikersvergoeding.

Complexiteit spoor

ProRail mag volgens de wet alleen kosten doorberekenen die rechtstreeks voortvloeien uit de exploitatie van de spoordiensten. De beheerder berekent variabele kosten die voortkomen uit het gebruik van de bestaande infrastructuur. Uit onderzoek is volgens de ACM echter gebleken dat ProRail bij de bepaling van de kosten niet is uitgegaan van de huidige infrastructuur maar van de minimaal benodigde infrastructuur met een zeer beperkt gebruik van het spoor.

De kosten die de spoorbeheerder in rekening heeft gebracht liggen daardoor hoger dan wettelijk toegestaan. Het betekent tevens dat de vervoerders de afgelopen jaren na de tariefswijziging teveel hebben betaald.

    • Jorg Leijten